Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, akreditasyon ve basın düzenlemesi çalışmalarını Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün (BYEGM) yürüttüğü, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen İSEDAK 33. İzleme Komitesi Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri arasındaki ticareti 2025 yılı itibarıyla yüzde 25'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.
ELVAN: İİT ÜYELERİ ARASINDAKİ TİCARETİ 2025’TE YÜZDE 25’E ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ
Yayın Organı : AA
Yayın Tarihi : 10 MAYIS 2017
Şehir : ANKARA

İSEDAK 33. İzleme Komitesi toplantısının  açılış konuşmasını yapan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri arasındaki ticareti 2025 yılı itibarıyla yüzde 25’e çıkarmayı hedefliyoruz. Sağlam ve kararlı çabalarla bu süre içinde hedefe ulaşabileceğimizden, hatta daha da ötesine geçebileceğimizden eminim. Bu amaçla hem ulusal hem bölgesel düzeyde eş zamanlı adımlar atmamız şart" diye konuştu.

Üstesinden gelinmesi gereken pek çok zorluk olduğunun altını çizen Elvan, şöyle devam etti: 

"Bazı üye ülkelerin diğer üye ülkelerle olan ticareti nispeten düşük seviyede. Bu nedenle tüm üye ülkelerimizin, özellikle de İİT ülkeleri arasındaki ticaret açısından düşük değerlere sahip ülkelerin, diğer kardeş Müslüman ülkelerle ticari ilişkilerini artıracak ulusal stratejiler ve programlar geliştirmeleri gerekmektedir."

Çalışma gruplarının, İSEDAK Stratejisi çerçevesinde, 2013 yılından bu yana 6 iş birliği alanında 9 toplantı raundunu başarıyla gerçekleştirdiğini anlatan Elvan, söz konusu toplantıların deneyim ve iyi uygulama örneklerinin üye ülkeler arasında paylaşımına olanak sağlayan önemli platformlar olduğunu belirtti.

Elvan, "Bu toplantılarda uzmanlarımızın meslektaşlarıyla üst düzey teknik görüşmeler gerçekleştirmelerinden ve Müslüman dostu turizm sektörlerini geliştirmek isteyen üye ülkeler için bir uygulama aracı ve yol haritası niteliğindeki İSEDAK Müslüman Dostu Turizm Rehberi gibi önemli belgeleri hazırlamalarından büyük memnuniyet duymaktayız."  dedi.