Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yapılacak olan Ankara, İstanbul ve İzmir illeri dışındaki Anadolu gazete sahiplerinin Basın İlan Kurumu Genel Kuruluna katılacak temsilcilerinin seçimine yönelik olarak Ankara 17. İdare Mahkemesinin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi tarafından 07/02/2017 tarihinde verilen kararla kaldırılmıştır. Bu bağlamda; söz konusu seçim, daha önce ilan edilen delege listesi ve gündemle 10 Şubat 2017 Cuma günü, bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamazsa 11 Şubat 2017 Cumartesi günü Çankaya Belediyesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

BİK GENEL KURULU İÇİN TEMSİLCİ SEÇİMİ - 13

Daha önce 8 Şubat 2017 tarihinde yapılacağı duyurulan Basın İlan Kurumu Genel Kuruluna katılacak Anadolu gazete sahipleri temsilcileri seçimi, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 03/02/2017 tarihli ve ESAS NO: 2017/352 sayılı kararı gereği yapılmayacaktır.

İlgililere saygıyla duyurulur.

DÜNYA TURİZM FORUMU BASIN DUYURUSU-2

Dünya Turizm Forum’u 16-18 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecektir.  Zirveyi takip etmek isteyen basın mensuplarına yönelik olarak uygulanacak akreditasyon işlemi için son başvuru tarihi 10 Şubat 2017 Cuma günü saat 17:00'a kadar uzatılmıştır.
Söz konusu Forumu takip etmek is​teyen basın mensuplarının en geç 10 Şubat 2017 Cuma günü saat 17.00’e kadar http://akreditasyon.byegm.gov.tr internet adresi üzerinden, talep edilen belgeleri sisteme yükleyerek akreditasyon başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 

Bilindiği üzere, Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanan 27 Ocak 2017 tarihli duyuru ile daha önce 30-31 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacağı duyurulan 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5. maddesi uyarınca Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’nda yer alacak, İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan Anadolu gazete sahiplerinden 3 temsilcinin seçiminin ertelenmesi kararı verilmişti.

Söz konusu duyuruda yer alan hususlar ile ilgili olarak, Genel Müdürlüğümüzce gerekli tetkik ve değerlendirmeler yapılmış olup, seçimin, 26 Ocak 2017 tarihli ve “Kesinleşen Delege Listeleri” başlıklı duyurudaki esaslara bağlı kalınarak 07 Şubat 2017 Salı günü Çankaya Belediyesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda daha önce açıklanan gündemle, belirtilen tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 08 Şubat 2017 Çarşamba günü aynı yerde ve aynı gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

İlgililere saygıyla duyurulur.

Bilindiği üzere, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5. maddesi uyarınca Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’nda yer alacak, İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan Anadolu gazete sahiplerinden 3 temsilcinin seçiminin 30-31 Ocak 2017 tarihinde yapılacağı ve hazırlık sürecinde yürütülecek faaliyetler muhtelif tarihlerde yapılan duyurularla Genel Müdürlüğümüz internet sitesi üzerinden ilan edilmiştir. Ancak, seçim ile alakalı iş ve işlemlerin koordinasyonu ve yürütülmesi sürecinde aşağıdaki hususların ortaya çıktığı görülmüştür:

1-Genel Müdürlüğümüzce gazete sahiplerine gönderilen “Oy Kullanma Tercihi Beyan Form”larının, bazı illerde, kargo firmasından toplu bir şekilde teslim alındığı ve aynı kişiler tarafından yine toplu bir şekilde doldurulduğu tespit edilmiştir.

2-Genel Müdürlüğümüze, bazı formların gazete sahiplerinin bilgisi dışında üçüncü kişiler tarafından doldurulduğu yönünde ihbar ve şikayetler ulaşmış, gazete sahipleriyle yapılan telefon görüşmelerinde bu iddianın doğruluğu teyit ve tespit edilmiş, bu tespitlerden hareketle bazı vekalet atamaları iptal edilmiştir.

3-Bu durum netleşmeden seçimin yapılmasının ortamda karışıklık çıkma ihtimalini göz ardı edilemeyecek boyutlara taşıyacağı şüphesizdir. Yukarıda açıklanan hususların seçim güvenliğini tehlikeye sokacağı, ortaya çıkacak sonucun adilane olup olmayacağı yönünden şüpheler uyandıracağı, ortaya atılacak birtakım iddialarla Genel Müdürlüğümüzün töhmet altında bırakılabileceği ve seçim sonucu ortaya çıkacak sonucun gerçek durumu yansıtmayabileceği ihtimalleri göz önünde bulundurularak yeniden bir değerlendirme yapılmış ve seçimin daha sonra ilan edilecek ve fazla uzun olmayacak bir sürece ertelenmesi kararına varılmıştır.

İlgililere saygıyla duyurulur.

09:00 Kayıt                                                                                                                  

Bizzat oy kullanacak gazete sahipleri ve tüzel kişi temsilcileri ile vekillerin ön kayıt işlemlerinin yapılarak "DELEGE" kartlarının teslim edilmesiyle başlanması

10:30 Açılış

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

Açılış konuşmaları

Geçici Divan Kurulunun oluşturulması

Geçici Divan Kurulunun gündemi arzı

Divan Kurulu için aday gösterilmesi

Divan Kurulunun oluşturulması

Sandık Kurullarının oluşturulması

Adayların duyurulması ve takdimi

Seçim

Kapanış

Toplantı Yeri     : Prof. Dr. Ahmet Taner KIŞLALI Spor Salonu

Toplantı Tarihi  : 31 Ocak 2017

Adres                 : Çetin Emeç Bulvarı Türk Ocağı Caddesi No:4 Balgat Çankaya/ANKARA

BASIN DUYURUSU

DÜNYA TURİZM FORUMU

(16-18 ŞUBAT 2017, İSTANBUL)

 

            1. GENEL BİLGİ

Dünya Turizm Forum’u 16-18 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecektir. Forum programı çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Ulusal ve uluslararası üst düzey yetkililerin katılacağı Forumu isteyen basın mensupları için Genel Müdürlüğümüzce akreditasyon işlemi uygulanacaktır.

            2. AKREDİTASYON

Söz konusu Forumu takip etmek isteyen basın mensuplarının en geç 08 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar http://akreditasyon.byegm.gov.tr internet adresi üzerinden, talep edilen belgeleri sisteme yükleyerek akreditasyon başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

a)      Yerli Basın Mensupları  

Basın kartı olmayan gazetecilerin görevli oldukları kurumdan temin edecekleri görevlendirme yazılarını (antetli, yetkili kişi imzalı ve kaşeli) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Basın kartı taşıyan gazetecilerden herhangi bir belge istenmemektedir. (Ancak Sürekli Basın Kartı ve Serbest Basın Kartı Sahiplerinin ise hangi kurum adına etkinlikleri takip edeceklerini başvuru sayfasında yer alan “Açıklamalar” alanına yazmaları ve kurumlarından alacakları görevlendirme yazılarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)

b)     Ülkemizde Yerleşik Uluslararası Basın Mensupları

Sisteme herhangi bir belge yüklemeyecek, daimi akreditasyon başvurusunda kullandıkları e-posta adresleri ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak “Başvurunuzu Seçiniz” menüsü altında yer alan etkinliklerden hangisini takip etmek istediklerini seçecekler ve istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Daimi akreditasyon başvurularında kullandıkları e-posta adresinden farklı bir e-posta adresi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. E-posta adresini hatırlamayan basın mensupları daimiakreditasyon@byegm.gov.tr e-posta adresinden bilgi alabilirler.

c)      Yurtdışından Gelecek Uluslararası Basın Mensupları

Bağlı bulundukları kurumlarından alacakları görevlendirme yazısı (antetli, yetkili kişi imzalı ve kaşeli) ve pasaport fotokopisini sisteme yükleyerek akreditasyon başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

               3.      AKREDİTASYON YÖNTEMİ

a.    http://akreditasyon.byegm.gov.tr adresine giriş yapınız.

b.    İlk defa giriş yapıyor iseniz "Kayıt ol" butonu üzerinden e-posta adresiniz ve belirleyeceğiniz şifre ile kayıt yaptırınız.

c.    Kayıt işleminin ardından, e-posta adresinize gönderilen aktivasyon linkine tıklayarak kayıt işlemini tamamlayınız.

d.    E-posta adresiniz ve belirlediğiniz şifre ile sisteme tekrar giriş yapınız.

e.    Giriş işleminin ardından açılan sayfaya kimlik bilgilerinizi giriniz ve ardından fotoğrafınızı yükleyiniz. (Girdiğiniz bilgiler; yerli gazeteciler için “nüfus cüzdanı”, uluslararası gazeteciler için ise “pasaport” ile aynı  olmalıdır.)

f.     Açılan sayfada yer alan “Başvurunuzu Seçiniz” alanında katılmak istediğiniz toplantı ile ilgili “Dünya Turizm Forumu (16-18 Şubat 2017,  İstanbul)”  toplantı adını tıklayınız.

g. Basın kartı sahibi olan yerli ve uluslararası gazetecilerin kurum, görev ve iletişim bilgileri otomatik olarak sisteme yüklenecektir. Başvuru sahipleri sayfanın sağ alt köşesinde yer alan “Gönder” butonuna tıklayarak başvurularını tamamlayacaklardır.

h. Basın kartı sahibi olmayan ulusal ve uluslararası gazeteciler, istenen bilgileri sisteme girip yukarıda belirtilen belgeleri yüklemek suretiyle sayfanın sağ alt köşesinde yer alan “Gönder” butonuna  tıklayarak başvurularını tamamlayacaklardır.

i. Başvurusu uygun görülen medya mensuplarına “Başvurunuz onaylanmıştır” bilgisini içeren e-posta gönderilecektir.

j. Başvuruda kullandığınız e-posta adresi ve şifrenizi unutmayınız. Daha sonra yapacağınız akreditasyon başvurularında da bu bilgileri kullanmanız gerekmektedir.

                4.      CANLI YAYIN / UPLİNK ARAÇLARI

Forumun gerçekleştirileceği alanlara girecek sınırlı sayıdaki uplink araçları ile teknik donanım taşıması öngörülen araçlar için de ayrıca akreditasyon yaptırılması zorunludur.

Her bir medya kuruluşu adına sadece bir kişinin araç akreditasyon bilgileri doldurulması yeterlidir. Kurumunuz adına 1’den fazla naklen yayın aracı tören alanına girecek ise başvuru sayfanızın araç akreditasyonu kısmında yer alan “Araç Ekle” butonuna basarak alanda görev yapacak tüm araçlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

Akreditasyon kartı olmayan görevli uplink ve teknik donanım araçlarının Forum alanlarına girişine izin verilmeyecek ve akredite olmayan basın mensupları basının faydalandığı kolaylık ve basın organizasyonlarından yararlanamayacaklardır.

Akreditasyon kartlarının dağıtılacağı yer ve zaman bilahare bildirilecektir.

Saygıyla duyurulur.

 

İRTİBAT BİLGİLERİ

 

Ulusal Basın Mensupları

İrtibat Kişisi

İrtibat Telefon Numarası

İrtibat e-Posta Adresi

Alper AKGÜN

0 (312) 583 62 58

alper.akgun@byegm.gov.tr

 

Ülkemizde Yerleşik Uluslararası Basın Mensupları

İrtibat Kişisi

İrtibat Telefon Numarası

İrtibat e-Posta Adresi

Hatice Anıl ŞİMŞEK

0 (312) 583 6261

anil.simsek@byegm.gov.tr

 

Yurtdışından Gelecek Uluslararası Basın Mensupları

İrtibat Kişisi

İrtibat Telefon Numarası

İrtibat e-Posta Adresi

Şimel DOĞAN DAĞLI

0 (312) 583 6282

simel.dagli@byegm.gov.tr

Hatice Oktay KILIÇ

0 (312) 583 6279

hatice.kilic@byegm.gov.tr

30-31 Ocak 2017 tarihlerinde Ankara’da Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda yapılacak olan Basın İlan Kurumu Genel Kuruluna katılacak 3 Anadolu gazete sahibi temsilcisinin seçiminde oy kullanma hakkını haiz olduğu belirlenen gazetelerden gelen “Oy Kullanma Tercihi Beyan Form”ları incelenerek usulüne uygun olmayan vekâletler geçersiz sayılmıştır.

Vekâleti geçersiz sayılan gazetelere ve geçersizlik gerekçelerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

İlgililere saygıyla duyurulur.

 

Geçersiz Vekaletler

30-31 Ocak 2017 tarihlerinde Ankara’da Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda yapılacak olan Basın İlan Kurumu Genel Kuruluna katılacak 3 Anadolu gazete sahibi temsilcisinin seçiminde oy kullanma hakkını haiz olduğu belirlenen gazetelerden durumu kesinleştirilenlerin listeleri il bazında aşağıda yer almaktadır.

Olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak kendilerine “Oy Kullanma Tercihi Beyan Formu” ulaşmadığı değerlendirilen veya vekâleti kabul edilmeyen gazete sahipleri bizzat gelmeleri halinde oy kullanabileceklerdir.

İlgililere saygıyla duyurulur.

Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Isparta
Mersin
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

BASIN İLAN KURUMU GENEL KURULUNA KATILACAK ANADOLU GAZETE SAHİPLERİ TEMSİLCİLERİNİN SEÇİMİNİ TAKİP ETMEK İSTEYEN BASIN MENSUPLARI VE GAZETECİ DERNEKLERİ TEMSİLCİLERİ İÇİN AKREDİTASYON İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'un 5. maddesinin son fıkrasına istinaden Genel Müdürlüğümüzce 30-31 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak Basın İlan Kurumu Genel Kuruluna katılacak Anadolu gazete sahipleri temsilci seçimini takip etmek isteyen gazeteci dernekleri ve basın mensupları için akreditasyon uygulanacaktır.

Online olarak gerçekleştirilecek akreditasyon işlemlerinde basın kartı sahibi basın mensuplarından herhangi bir belge istenmeyecektir. Basın kartı olmayan gazeteciler ile gazeteci dernekleri temsilcilerinin ise görevli oldukları kurumdan temin edecekleri, seçimde görevli olduklarına dair görevlendirme yazılarını (antetli, yetkili kişi imzalı ve kaşeli) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Başvurular; http://akreditasyon.byegm.gov.tr internet adresi üzerinden 27.01.2017 saat 17.00’a kadar yapılabilecektir. Seçimleri izlemek üzere, salonun kapasitesine bağlı olarak sınırlı sayıda gazeteci akredite edilecek olup akredite olmayan basın mensuplarının ve dernek temsilcilerinin seçimi takip etmeleri mümkün olmayacaktır. Belirlenen tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT: Akreditasyon işlemleri bizzat veya vekâleten oy kullanma hakkı bulunmayan gazeteciler ile Cemiyet temsilcileri için geçerlidir. Bizzat veya vekâleten oy kullanacakların akreditasyon için başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

AKREDİTASYON YÖNTEMİ

http://akreditasyon.byegm.gov.tr adresine giriş yapınız.
İlk defa giriş yapıyor iseniz "Kayıt Ol" butonu üzerinden e-posta adresiniz ve belirleyeceğiniz şifre ile kayıt yaptırınız.
Kayıt işleminin ardından, e-posta adresinize gönderilen aktivasyon linkine tıklayarak kayıt işlemini tamamlayınız.
E-posta adresiniz ve belirlediğiniz şifre ile sisteme tekrar giriş yapınız.
Giriş işleminin ardından açılan sayfaya kimlik bilgilerinizi giriniz ve ardından fotoğrafınızı yükleyiniz. (Girdiğiniz bilgiler; yerli gazeteciler için “Nüfus Cüzdanı” ile aynı olmalıdır)
Açılan sayfada “Başvurunuzu Seçiniz” alanında yer alan “BİK GENEL KURULU İÇİN TEMSİLCİ SEÇİMİ 2017” toplantı adını tıklayınız.
Basın kartı sahibi olan yerli ve uluslararası gazetecilerin kurum, görev ve iletişim bilgileri otomatik olarak sisteme yüklenecektir. Başvuru sahipleri sayfanın sağ alt köşesinde yer alan “Gönder” butonuna tıklayarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Basın kartı sahibi olmayan yerli ve uluslararası gazeteciler, istenen bilgileri sisteme girip yukarıda belirtilen belgeleri sisteme yüklemek suretiyle sayfanın sağ alt köşesinde yer alan “Gönder” butonuna tıklayarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Başvurusunu başarıyla tamamlayan medya mensuplarına  “Başvurunuz sisteme kaydedilmiştir” bilgisini içeren e-posta gönderilmektedir. (Böyle bir e-posta almamışsanız tekrar başvuru yapınız)
Başvurusu uygun görülen medya mensuplarına “Başvurunuz onaylanmıştır” bilgisini içeren e-posta gönderilecektir.
Başvuruda kullandığınız e-posta adresi ve şifrenizi unutmayınız. Daha sonra yapacağınız akreditasyon başvurularında da bu bilgileri kullanmanız gerekmektedir.

 

Toplantı Yeri : Prof. Dr. Ahmet Taner KIŞLALI Spor Salonu

Adres              : Çetin Emeç Bulvarı Türk Ocağı Caddesi No:4 Balgat Çankaya/ANKARA

BYEGM’nin Mustafa Cambaz anısına düzenlediği 30’ncu Yerel Medya Özendirme Yarışması devam ediyor.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün (BYEGM), yerel medyanın gelişimine katkı sağlamak ve basında kaliteyi yükseltmek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği “Yerel Medya Özendirme Yarışması”na başvurular devam ediyor.

Bu yıl, 15 Temmuz demokrasi şehidi gazeteci Mustafa Cambaz anısına düzenlenen 30’ncu Yerel Medya Özendirme Yarışması’na başvurular, 16 Ocak 2017 tarihinde başladı ve 31 Ocak 2017 tarihine kadar da devam edecek.

Yarışmada, Yerel Haber, Köşe Yazısı, Mizanpaj, Araştırma, Röportaj, Haber Fotoğrafı, Televizyon Haberi, Radyo Haber Programı, Yerel İnternet Haber Sitesi ve Yerel İnternet Haberi alanlarında ilk 3’e giren çalışmalar ve 15 Temmuz’u En İyi Anlatan Fotoğraf dalında Mustafa Cambaz özel ödülü ile toplam 31 ödül verilecek.  Jüri tarafından kendi kategorisinde birinciliğe layık görülen eser 3 bin, ikinci 2 bin, üçüncü ise bin 500 lira ile ödüllendirilecek. Mustafa Cambaz özel ödülü de birincilikle eş değer olacak.

Yarışmaya Türkiye içinden tüm yerel medya profesyonelleri katılabilecek; ancak yaygın medyanın yerel ofislerinde çalışanlar kapsam dışında olacak. Her adayın en fazla iki eserle katılabileceği yarışmaya başvurular http://ymo.byegm.gov.tr/YMO adresinden yapılabilecek. Sonuçlar Mart ayında Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde yayımlanacak. 

195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5’inci maddesine göre Kurum Genel Kuruluna üye olarak katılacak Anadolu gazete sahipleri temsilcilerinin 30/31 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan seçiminde adaylığı kesinleşenler aşağıdaki gibidir.

Bilindiği üzere, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5’inci maddesinin son fıkrasına istinaden Anadolu gazete sahiplerinin Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’na katılacak 3 temsilcisinin seçimi, 30-31 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Bu doğrultuda oy kullanma hakkını haiz gazete sahiplerine bizzat veya vekâleten oy kullanmaları konusunda bir form ile birlikte mektup gönderildiği ve mektupla birlikte “Oy Kullanma Tercihi Beyan Formu”nun doldurularak en geç 20 Ocak 2017 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesinin istendiği malumlarıdır. Ancak, olumsuz hava koşulları nedeniyle postada yaşanan gecikmelerden dolayı  “Oy Kullanma Tercihi Beyan Formu” ulaşmayan gazete sahipleri, vekâleten oy kullanmak istedikleri takdirde bağlı oldukları Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlükleri’ne veya Genel Müdürlük Basın Kartları Birimi’ne, ilgili personel önünde imzalayacakları dilekçe ile 20 Ocak 2017 tarihine kadar bizzat başvurmaları gerekmektedir. Ancak, durumu bu şekilde olup da asaleten oy kullanacakların herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

İlgililere saygı ile duyurulur.

BİK GENEL KURULUNA KATILACAK ANADOLU GAZETE SAHİPLERİ TEMSİLCİLERİNİN SEÇİMİNDE OY KULLANMA HAKKI OLAN GAZETELER

195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun’un 5. maddesinin son fıkrasına istinaden Genel Müdürlüğümüzce 30-31 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak BİK Genel Kuruluna katılacak Anadolu gazete sahipleri arasından 3 temsilci seçiminde oy kullanma hakkını haiz gazetelere ilişkin kesinleşen listeye aşağıda il bazında  yer verilmiştir. Listeler resmi ilan yayınlama hakkına sahip gazeteler ile bekleme süresinde olan gazeteleri kapsamaktadır.

İlgililere saygı ile duyurulur.

Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Isparta
Mersin
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5’inci maddesine göre Kurum Genel Kuruluna üye olarak katılacak Anadolu gazete sahipleri temsilcilerinin seçiminde adaylığı uygun görülenler aşağıda yer almaktadır. Genel Müdürlüğümüze gönderilen adaylık başvurularına ilişkin itirazlar 18 Ocak 2017 tarihine kadar kabul edilecek olup kesin aday listesi 20 Ocak 2017 tarihinde ilan edilecektir.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Sekreteri, Basın Kartı Komisyonu üyesi,  sürekli basın kartı sahibi, spor yazarı Mustafa Göksel YENER’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhuma Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, spor camiasına ve tüm meslektaşlarına başsağlığı dileriz.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde staj yapması uygun görülenlerin listesi ektedir.

İlgililerin staja başlama tarihinde (saat 10:00) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

  a) Staj dosyası (sadece staj zorunlu olan öğrenciler için)

  b) Adli sicil belgesi (6 ay içinde alınmış)

  c) Nüfus cüzdanı fotokopisi

  ç) Öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik fotokopisi

  d) 2 adet fotoğraf (vesikalık)

 

Ek: Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde staj yapmaya hak kazananların listesi

BİK GENEL KURULUNA KATILACAK ANADOLU GAZETE SAHİPLERİ TEMSİLCİLERİNİN SEÇİMİNDE OY KULLANMA HAKKI OLAN GAZETELER

195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun’un 5. maddesinin son fıkrasına istinaden Genel Müdürlüğümüzce 30-31 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak BİK Genel Kuruluna katılacak Anadolu gazete sahipleri arasından 3 temsilci seçiminde oy kullanma hakkını haiz gazetelere ilişkin listeye aşağıda il bazında  yer verilmiştir. Listeler resmi ilan yayınlama hakkına sahip gazeteler ile bekleme süresinde olan gazeteleri kapsamaktadır.

İlgililere saygı ile duyurulur.

Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Isparta
Mersin
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

ANADOLU GAZETE SAHİPLERİNİN BASIN İLAN KURUMU GENEL KURULUNA KATILACAK TEMSİLCİLERİNİN SEÇİMİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR

195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5. maddesi uyarınca Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’nda yer alacak, İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan Anadolu gazete sahiplerinden 3 temsilcinin seçimi, aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde 2017 Yılı Ocak ayı içerisinde Kurumumuzca düzenlenecek toplantıda gerçekleştirilecektir.  

Söz konusu temsilciler Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 3. Maddesi uyarıca, Basın İlan Kurumu mevzuatı çerçevesinde resmi ilan yayınlama hakkını haiz bulunan veya bu hakkı kullanmak için bekleme süresinde olan tüm gazete sahiplerinin katılımı ile belirlenmektedir.

Genel Müdürlüğümüz başta Basın İlan Kurumu, Valilikler ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ile gerekli yazışmaları yaparak yurt çapında oy kullanma hakkını haiz gazetelerin listesini hazırlama faaliyetlerini yürütmektedir. Oy kullanma hakkını haiz gazete sahipleri listesi ayrıca yapılacak bir ilan ile duyurulacak ve hak sahiplerine seçime katılmaları için gerekli tebligat gönderilecektir. Duyurunun akabinde itiraz aşaması da başlatılacak, itirazların değerlendirilmesinin ardından ise kesin liste ilan edilecektir. Kesin listede yer almayan gazete sahiplerinin herhangi bir şekilde oy kullanması söz konusu olmayacaktır.

Gönderilen davet yazıları üzerine ilgililer, ekli formda bulunan alanı işaretleyerek bizzat veya vekâleten oy kullanacaklarını belirtecekler, vekâleten oy kullanacaklar ise formdaki vekâlet kısmını da dolduracaklardır. Bu davet yazıları ilgili alanlar doldurulduktan sonra en geç seçim takviminde belirtilen tarihe kadar Genel Müdürlüğümüze geri gönderilecektir.

Oy kullanma hakkını haiz gazete sahipleri veya temsilcileri (tüzel kişilerde), bizzat veya vekil aracılığı ile oy kullanabilecektir. Bizzat oy kullanacak olanlar seçim günü, seçim salonunda görevli personele oy kullanma hakkını haiz gazete sahiplerinin kesin listesinde yer aldıklarını resmi kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı, basın kartı, sürücü belgesi, pasaport) ile ispat etmek suretiyle oy kullanma işlemini gerçekleştirebileceklerdir.

Oy kullanma hakkını haiz gazete sahipleri kesin listesinde yer alan kişilerin vekil aracılığıyla oy kullanabilmeleri için kendilerine gönderilen davet yazısındaki vekâletname formunu yukarıda belirtildiği şekilde doldurarak gerekli belgelerle birlikte süresinde Genel Müdürlüğümüze göndermiş olmaları şarttır. Gerekli belgeleri süresinde ulaştırmayanların vekâleten oy kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Gazete sahipleri vekil olarak oy kullanma hakkı olan başka bir gazete sahibini veya adli sicil kaydı / adli sicil arşiv kaydı bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı birisini tayin edebilecektir. Ancak, kamu görevlilerine vekâlet verilemeyecektir. Bir gazete sahibi sadece bir kişiyi vekil tayin edebileceği gibi, bir kişi de sadece bir kişinin vekili olabilecektir. Vekiller resmi kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı, basın kartı, sürücü belgesi, pasaport) ile oy kullanma işlemini gerçekleştirebileceklerdir.

Seçim günü toplantı ve oy kullanma mahallerine Kurumumuz tarafından hazırlanarak ilgililere dağıtılacak olan kartlarla giriş yapılabilecek, bunun haricindeki girişlere izin verilmeyecektir.

Kullanılacak oyların geçerli olabilmesi için oy kullanacak kişilerin pusuladaki adaylardan en fazla 3 tanesini işaretlemeleri gerekmektedir. 3’ten az adayın işaretlenmesi oyun geçerliliğine etki etmeyecekken 3’ten fazla adayın işaretlenmesi durumunda oy geçersiz sayılacaktır. Aynı bölgeden birden fazla aday bulunması halinde sadece bir tanesine oy verilebilecektir.

Seçimlerde oy kullanma hakkı olan gazete sahipleri, adaylık için seçim takviminde belirtilen tarihlerde başvurabilecektir. Adaylık başvuruları ıslak imzalı bir dilekçenin bizzat ya da iadeli taahhütlü posta ile Genel Müdürlüğümüze ulaştırılması yoluyla yapılacaktır. Başvuru tarihi olarak, dilekçenin Genel Müdürlüğümüz evrak birimine geldiği gün kabul edilecektir.

Seçmen ve aday listelerine itirazlar yazılı olarak yapılacak olup, süre kaybını önlemek bakımından yazının Kurumumuzun 0312 473-64-76 numaralı faks numarasına fakslanmasının ardından APS ile postaya verilmesi veya elden ulaştırılması gerekmektedir.

Seçimlere esas alınacak olan belgelerde tahrifat veya usulsüzlük yapanlar ile seçimin güvenliğini tehlikeye düşürecek fiillerde bulunanlar hakkında adli merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

GENEL BİLGİ

Suriye’nin Halep vilayetinde yaşanan son gelişmeler çerçevesinde Hatay/Reyhanlı Cilvegözü sınır kapısından yeni bir mülteci göç dalgası beklenmektedir.

AKREDİTASYON

Bölgede mesleki faaliyet icra etmek isteyen basın mensuplarının akredite olması gerekmektedir.

Bu çerçevede:

        a) Yerli basın mensupları, Ek’teki Akreditasyon Başvuru Formunu doldurarak, Basın Kartlarının fotokopisi (Basın Kartı olmayanlar ise bağlı bulundukları kurumlarından alacakları görevlendirme yazıları ve nüfus cüzdanı fotokopileri) ve jpeg formatında vesikalık fotoğrafı ile

        b) Ülkemizde yerleşik uluslararası basın mensupları, Ek’teki Akreditasyon Başvuru Formunu doldurarak, Basın Kartlarının fotokopisi ve jpeg formatında vesikalık fotoğrafı ile

        c) Yurtdışından gelecek uluslararası basın mensupları, Ek’teki Akreditasyon Başvuru Formunu doldurarak, kendi basın kartı fotokopileri, kurumlarından alacakları görevlendirme yazıları ve pasaport fotokopileri ve jpeg formatında vesikalık fotoğrafı ile birlikte,

Reyhanlı Kaymakamlığı’nda kurulan BYEGM Basın Akreditasyon Merkezi’ne bizzat başvurmaları gerekmektedir. Basın merkezi 09:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

Akreditasyon kartları, akreditasyon merkezinde kimlik belgesi ibraz edilmek suretiyle şahsen teslim alınacaktır.

Basın Akreditasyon Merkezi:

T.C. Reyhanlı Kaymakamlığı

Yeni Mahalle Mehmet Akif Ersoy Caddesi Reyhanlı Hükümet Konağı Kat:03

Reyhanlı – HATAY

Detaylı Bilgi İçin:

Rıza SUNGUR: +90 537 027 28 73

Mehmet BAYATLI: +90 555 239 27 28

EK:

Basın Akreditasyon Formu

Saygıyla duyurulur.

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi eski Başkanlarından merhum İsmet SEZGİN, 07 Aralık 2016, Çarşamba günü vefat etmiştir.

Merhum Meclis Başkanımız için 09 Aralık 2016, Cuma günü düzenlenecek Devlet Cenaze Töreni programı ekte sunulmaktadır.

Saygıyla duyurulur.

Ek: Devlet Cenaze Töreni Programı

Türkiye’de yerleşik uluslararası basın mensuplarının her yıl basın kartlarını yenilemesi gerekmektedir. Bunun dışında basın mensupları kurum ve ikamet değişikliği, kayıp/çalıntı, pasaport süresinin dolması gibi sebeplerle kart değişikliği için başvuru yapabilmektedirler.

Basın kartı başvuruları sadece online olarak yapılmakta olup, yukarıda belirtilen sebeplerle başvuruda bulunan basın mensuplarının daha önce başvurularında kullandıkları e-posta adreslerini ve belirlenen şifrelerini kullanmaları gerekmektedir. Farklı bir e-posta adresi ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruda kullandıkları e-posta adresini hatırlamayan basın mensupları, aşağıda yer alan irtibat bilgilerinden Genel Müdürlüğümüze ulaşarak e-posta adresini öğrenebilir. E-posta adresini hatırladığı halde şifresini unutanlar ise http://akreditasyon.byegm.gov.tr internet adresinden "Şifremi Unuttum (Forgot Password)" linkini tıklayarak yeniden şifre belirleyebilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 122 Balgat/ANKARA

Tel: 0(312) 583 62 47 - 0(312) 583 62 50

E-Posta: daimiakreditasyon@byegm.gov.tr

İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Meclis-i Mebusan Cad. No. 23 Dursun Han, Kat: 5 Salı Pazarı - Beyoğlu/İSTANBUL

Tel: 0(212) 512 2013  Dahili: 132, 133 veya 135

E-Posta: istanbuldaimi@byegm.gov.tr

Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu V. Toplantısı, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU ile Rus mevkidaşı Sergey LAVROV’un eşbaşkanlığında 1 Aralık 2016 tarihinde Alanya’da, Rubi Platinum Spa Resort&Suites’te yapılacaktır. 

Söz konusu toplantıyı izlemek isteyen;

a)   Yerli Basın Mensuplarının Ek’teki Akreditasyon Başvuru Formunu doldurarak, Basın Kartlarının fotokopisi (Basın Kartı olmayanlar ise bağlı bulundukları kurumlarından alacakları görevlendirme yazısı ve nüfus cüzdanı fotokopisi) ile,

Ülkemizde Yerleşik Uluslararası Basın Mensuplarının Ek’teki Akreditasyon Başvuru Formunu doldurarak,  Basın Kartlarının fotokopisi ile,

en geç 30 Kasım 2016 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar,

Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,

Antalya İl Müdürlüğü,

Tahıl Pazarı Mah. İsmet Paşa Cad. Güntaç İş Merkezi Kat.3 No.35 ANTALYA 
Tel:0(242) 248 33 13 - 248 80 48 
E-posta:antalya@byegm.gov.tr  

adresine şahsen veya e-posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

3. AKREDİTASYON KARTLARI

Söz konusu toplantıyı izleyecek yerli ve uluslararası basın mensuplarının akreditasyon kartlarını 01 Aralık 2016 tarihinde Rubi Platinum Spa Resort&Suites’te kurulacak basın merkezinden resimli kimlik kartlarını ibraz etmek koşuluyla şahsen alabileceklerdir.

Saygıyla duyurulur.

 

EKLER:

- Akreditasyon Formu

1. GENEL BİLGİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanı bulundukları İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 32. Toplantısı, 21-24 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

İSEDAK  32. Toplantısına İİT üyesi ülkeler, gözlemci ülkeler, İİT Genel Sekreterliği ve ilgili İİT kuruluşları ile diğer bazı uluslararası kuruluşlar davet edilmiştir. Davet edilen ülkelerin söz konusu toplantıya Bakan düzeyindeki heyetlerle katılmaları beklenmektedir.

2. AKREDİTASYON

Söz konusu toplantıyı izlemek isteyen;

a)   Yerli Basın Mensuplarının Ek’teki Akreditasyon Başvuru Formunu doldurarak, Basın Kartlarının fotokopisi (Basın Kartı olmayanlar ise bağlı bulundukları kurumlarından alacakları görevlendirme yazısı ve nüfus cüzdanı fotokopisi) ile,

Ülkemizde Yerleşik Uluslararası Basın Mensuplarının Ek’teki Akreditasyon Başvuru Formunu doldurarak,  Basın Kartlarının fotokopisi ile, en geç 18 Kasım 2016 Cuma günü saat 15.00’e kadar,

Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,

İstanbul İl Müdürlüğü,

Salı Pazarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, No.23, Dursun Han, K:5, Beyoğlu/İstanbul

Tel:   0 (212) 512 58 72

E.posta: istanbul.enf@byegm.gov.tr  adresine şahsen veya e-posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Eksik belgeli başvurular herhangi bir uyarıda bulunulmaksızın işleme konulmayacaktır.

3. AKREDİTASYON KARTLARI

Söz konusu toplantıyı izleyecek yerli ve uluslararası basın mensuplarının mesleki çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla, 20 Kasım 2016 tarihinden itibaren İstanbul Kongre Merkezi’nde bir basın merkezi kurulacaktır.

Başvuru sahipleri akreditasyon kartlarını 20 Kasım 2016 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde kurulacak olan basın masasından 09.00 – 17.00 saatleri arasında resimli kimlik kartlarını ibraz etmek koşuluyla şahsen alabileceklerdir.

Saygıyla duyurulur.

EKLER:

- Akreditasyon Formu

23. AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı, 08-09 Aralık 2016 tarihlerinde Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Hamburg kentinde gerçekleştirilecektir.

Söz konusu zirveyi takip etmek isteyen basın mensuplarının, 30 Kasım 2016 tarihine kadar isim, soy isim, doğum tarihi, pasaport numarası, uyruk, posta adresi, e-mail adresi ve çalıştığı medya grubunun isim ve ülke bilgisini presse@diplo.de adresine göndermeleri gerekmektedir.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.osce.org/cio/275351 internet adresinden ulaşılabilir.

Saygıyla duyurulur.

Hakkında suç isnadı bulunan bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra, ifade vermeye gitmedikleri gerekçesiyle 11 HDP’li milletvekiline gözaltı kararı uygulanıyor.

Bu kapsamda, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ Şenoğlu Ankara’da, partinin diğer Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Diyarbakır’da gözaltına alındı.

Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklama şöyle;

“Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Van, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıklarının ilgili kolluk birimlerine vermiş oldukları talimatlar doğrultusunda

1. Ferhat Encü

2. Leyla Birlik

3. Selma Irmak

4. Abdullah Zeydan

5. Selahattin Demirtaş

6. İdris Baluken

7. Figen Yüksekdağ Şenoğlu

8. Sırrı Süreyya Önder

9. Ziya Pir

10. Gülser Yıldırım

11.Nursel Aydoğan’ın adli mercilere götürülmek üzere yakalama işlemi gerçekleştirilmiştir.

Hakkında yakalama kararı bulunan Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk’ün yurtdışında olduğu tespit edilmiştir. Gözaltı kararları olan İmam Taşçıer ve Nihat Akdoğan ile ilgili süreç devam etmektedir.”

Bilindiği gibi savcıların ifade vermek üzere adliyeye çağırdığı kişilerin bu davete ısrarla uymayarak yasaları ihlal etmeleri halinde sanıklar ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alınıyor.  

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği Mayıs ayında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 376 oyla, referanduma gerek kalmadan kabul edilmişti.

Gazeteciliği ve televizyonculuğunun yanısıra eğitimciliğiyle de basınımızda önemli izler bırakan değerli meslek büyüğümüz, Basın Şeref Kartı sahibi Mete Akyol vefat etmiştir. 

Merhum Mete Akyol'a Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve tüm basın dünyamıza başsağlığı dileriz. 

Basınımızın sembol isimlerinden, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı, Basın Şeref Kartı sahibi, değerli meslek büyüğümüz Nail GÜRELİ vefat etmiştir.

Merhuma Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarına başsağlığı dileriz.

29 Ekim Cumartesi günü kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı Törenleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Törenler, 29 Ekim günü saat 13:00’de Ulus Eski Meclis önünden başlayıp, Atatürk Bulvarını takiben Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde son bulacaktır.

Bu itibarla, Töreni izlemek isteyen basın mensupları akreditasyon kartlarını aşağıdaki adresten, 27 Ekim 2016 Perşembe günü saat 10:00’dan itibaren 28 Ekim saat 13:30’a kadar alabileceklerdir.

Duyurulur.

 

BASIN YAYIN ANKARA İRTİBAT BİRİMİ

Konur 2 Sokak No:71/8

Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: +90 312 583 57 75-76

 (ANKARA-AKM RESMİ GEÇİT TÖRENİ 29 EKİM 2016 )

 

1. GENEL BİLGİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezindeki törenleri takip etmek isteyen basın mensupları için Genel Müdürlüğümüzce akreditasyon işlemi uygulanacaktır. 

 

2. AKREDİTASYON

Söz konusu  etkinlikleri takip etmek isteyen basın mensuplarının, 26 Ekim2016 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar http://akreditasyon.byegm.gov.tr internet adresi üzerinden, talep edilen belgeleri de sisteme yükleyerek akreditasyon başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Naklen yayın araçlarında görevli personelin de basın mensubu gibi sisteme kaydolarak akreditasyon yaptırması gerekmektedir.

 

a)Yerli Basın Mensupları;

Basın kartı olmayan gazetecilerin görevli oldukları kurumdan temin edecekleri görevlendirme yazılarını (antetli, yetkili kişi imzalı ve kaşeli) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Göreve bağlı basın kartı taşıyan gazetecilerden herhangi bir belge istenmemektedir. (Not: Sürekli Basın Kartı ve Serbest Basın Kartı sahiplerinin ise etkinlikleri hangi kurum adına takip edeceklerini başvuru sayfasında yer alan “Açıklamalar” alanına yazmaları ve kurumlarından alacakları görevlendirme yazılarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)

b)Ülkemizde Yerleşik Uluslararası Basın Mensupları;

Sisteme herhangi bir belge yüklemeyecek, daimi akreditasyon başvurusunda kullandıkları e-posta adresleri ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayacaklardır.

Daimi akreditasyon başvurularında kullandıkları e-posta adresinden farklı bir e-posta adresi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. E-posta adresini hatırlamayan basın mensupları daimiakreditasyon@byegm.gov.tr e-posta adresinden bilgi alabilirler.

 

3. AKREDİTASYON YÖNTEMİ

 • http://akreditasyon.byegm.gov.tr adresine giriş yapınız.
 • İlk defa giriş yapıyor iseniz "Kayıt Ol" butonu üzerinden e-posta adresiniz ve belirleyeceğiniz şifre ile kayıt yaptırınız.
 • Kayıt işleminin ardından, e-posta adresinize gönderilen aktivasyon linkine tıklayarak kayıt işlemini tamamlayınız.
 • E-posta adresiniz ve belirlediğiniz şifre ile sisteme tekrar giriş yapınız.
 • Giriş işleminin ardından açılan sayfaya kimlik bilgilerinizi giriniz ve ardından fotoğrafınızı yükleyiniz. (Girdiğiniz bilgiler; yerli gazeteciler için “Nüfus Cüzdanı”, uluslararası gazeteciler için ise “Pasaport” ile aynı olmalıdır.)
 • Açılan sayfada “Başvurunuzu Seçiniz” alanında yer alan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Törenleri” toplantı adını tıklayınız.
 • Basın kartı sahibi olan yerli ve uluslararası gazetecilerin kurum, görev ve iletişim bilgileri otomatik olarak sisteme yüklenecektir. Başvuru sahipleri sayfanın sağ alt köşesinde yer alan “Gönder” butonuna tıklayarak başvurularını tamamlayacaklardır.
 • Basın kartı sahibi olmayan yerli ve uluslararası gazeteciler, istenen bilgileri sisteme girip yukarıda belirtilen belgeleri sisteme yüklemek suretiyle  sayfanın sağ alt köşesinde yer alan “Gönder” butonuna tıklayarak başvurularını tamamlayacaklardır.
 • Başvurusunu başarıyla tamamlayan medya mensuplarına  “Başvurunuz sisteme kaydedilmiştir” bilgisini içeren e-posta gönderilmektedir. (Böyle bir e-posta almamışsanız tekrar başvuru yapınız)
 • Başvurusu uygun görülen medya mensuplarına “Başvurunuz onaylanmıştır” bilgisini içeren e-posta gönderilecektir.
 • Başvuruda kullandığınız e-posta adresi ve şifrenizi unutmayınız. Daha sonra yapacağınız akreditasyon başvurularında da bu bilgileri kullanmanız gerekmektedir.

 

4. NAKLEN YAYIN / UPLİNK ARAÇLARI

Tören alanına girecek naklen yayın araçları için de akreditasyon yaptırılması gerekmektedir. Her bir medya kuruluşu adına sadece bir kişinin araç akreditasyonu bilgilerini doldurması yeterlidir, kurumunuz adına birden fazla naklen yayın aracı tören alanına girecek ise kişisel başvuru sayfanızın araç akreditasyonu kısmında yer alan “Araç Ekle” butonuna basarak tören alanında görev yapacak tüm araçlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz. Araç akreditasyonu sadece naklen yayın araçları için yapılmakta olup şahsi araçlar için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Akreditasyon kartı olmayan görevli uplink ve teknik donanım araçlarının tören alanlarına girişine izin verilmeyecek ve akredite olmayan basın mensupları basının faydalandığı kolaylık ve basın organizasyonlarından yararlanamayacaklardır.

 

NOT: Canlı Yayın Araçları, 29 Ekim 2016 Cumartesi günü sabahı saat 05.00'ten itibaren tören alanına alınacaktır.

Saygıyla duyurulur.

 

Bilgi için:

İrtibat Kişisi                             İrtibat Telefon Numarası               İrtibat e-Posta Adresi

Mehmet AKSEKİ                       0 (312) 418 60 84                           mehmet.akseki@byegm.gov.tr

Nurten GÖRGÜLÜ                     0 (312) 583 57 75                            nurten.gorgulu@byegm.gov.tr

Yıldız Uzun ÖZDEMİR               0 (312) 583 57 76                            yildiz.ozdemir@byegm.gov.tr

Serap YALÇIN                           0 (312)583 57 70                             serap.yalçin@byegm.gov.tr

T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 14 Ekim 2016 Cuma günü İsveç’te düzenlenecek olan “15 Temmuz – Kanlı Darbenin Perde Arkası” panelinin bazı İsveçli parlamenterlerin girişimleri sonucunda iptal edilmesini ve Türk gazetecilerin konuşturulmamasını basın ve ifade özgürlüğüne yapılmış bir darbe olarak görmekte ve bu darbeyi kınamaktadır.

Basın ve ifade özgürlüğüne yapılan bu saldırı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10’uncu maddesine aykırıdır. AİHS’nin ilgili maddesi ifade özgürlüğünü, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü, haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğü kapsayacak şekilde tanımlamaktadır.

Ülkemizin demokratik, parlamenter sistemine yönelen 15 Temmuz hain darbe girişiminin uluslararası kamuoyuna anlatılması amacıyla düzenlenmesi planlanan panelin iptal edilmesi ve Türk gazetecilerin konuşturulmaması, İsveç’in basın özgürlüğü yasasının dünyadaki en eski yasal mevzuatına sahip ülke olması geleneğiyle bağdaşmamaktadır. 

Ülkemizi her fırsatta haksız bir şekilde “basın özgürlüğünü engellemekle” eleştiren Avrupa ülkelerinin de İsveç’in basın ve ifade özgürlüğüne dönük bu saldırılarına karşı gereken tepkiyi göstermelerini beklemekteyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu, 02-03 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Söz konusu etkinliği takip etmek isteyen medya mensuplarının en geç 24 Ekim 2016 tarihine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/257/6528 internet adresi üzerinden akreditasyon başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Foruma ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.turkeyafricaforum.org internet adresinden ulaşılabilecektir.

Saygıyla duyurulur.

1. Genel Bilgi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik ve Spor Bakanları 3. Konferansı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 6 -7 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul'da toplanacaktır.

"Barış, Kalkınma ve Dayanışma için Gençliğin Güçlendirilmesi” temasıyla gerçekleşecek olan Konferansa, İİT’ye üye 56 ülke ve 5 gözlemci ülkenin Gençlik ve Spor Bakanları ile İİT’ye bağlı kuruluşlar  diğer uluslararası kuruluşlardan temsilciler katılacak olup toplantıda  30 üye ülkenin gençlik temsilcileri de yer alacaktır.

Söz konusu toplantıyı izleyecek yerli ve uluslararası basın mensuplarının mesleki çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla, 04 Ekim 2016 tarihinden itibaren İstanbul Conrad Otel’de bir basın akreditasyon masası kurulacaktır.

2. Akreditasyon

Söz konusu toplantıyı izlemek isteyen;

a)  Yerli Basın Mensuplarının Sarı Basın Kartlarının fotokopisi ile (Sarı Basın Kartı olmayanlar ise bağlı bulundukları kurumlarından alacakları görevlendirme yazıları ve nüfus cüzdanı fotokopileri ile),

b) Ülkemizde Yerleşik Yabancı Basın Mensuplarının Sarı Basın Kartları fotokopisi ile,

4-7 Ekim 2016 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında İstanbul Conrad Otel’de kurulacak olan basın akreditasyon masasına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Akreditasyon kartları söz konusu masadan şahsen temin edilebilir.

Saygı ile duyurulur.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 43. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı 18-19 Ekim 2016 tarihlerinde Özbekistan`ın başkenti Taşkent`te düzenlenecektir.

Söz konusu toplantıyı takip etmek isteyen basın mensuplarının akreditasyonlarını 30 Eylül 2016, Taşkent saatiyle 18.00 itibariyle tamamlamaları gerekmektedir.

Basın mensuplarının, ilgili medya kuruluşu başkanının imzalayacağı başvuru mektuplarını Özbekistan Dışişleri Bakanına hitaben ve Özbek diplomatik veya konsüler misyonları vasıtasıyla, aşağıdaki belgelerle birlikte iletmesi gerekmektedir.

- İlgili medya organı hakkında temel bilgiler,

- Gazetecinin özgeçmişi ve pasaport örneği,

- 700×700 dpi boyutunda (yüksek kalite, tam yüz gösterir, beyaz ya da mavi arka planlı) bir fotoğraf

- Gazeteci tarafından doldurulmuş akreditasyon formu (Ek-1)

Ayrıca, yukarıda kayıtlı tüm belgelerin elektronik formatlarının pressoic2016@tiv.uz  e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgilere http://mfa.uz/en/islamic-cooperation/islamic-smi/8436/ internet sitesinden ulaşılabilir.

Saygıyla duyurulur.

Ek: Akreditasyon Formu (2 Sayfa)

Basın Kartı Komisyonu Toplantısı 19 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacaktır. Toplantıda; ilk kez basın kartı alacak basın mensupları ile sürekli basın kartı alacak basın mensuplarının müracaatları Basın Kartı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde görüşülerek karara bağlanacaktır. Basın Kartı Komisyonu toplantısında 11 Ekim 2016 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen başvurular görüşülüp karara bağlanacaktır.

Bu bağlamda; başvuruları Komisyona intikal ettirilecek başvuru sahiplerinin aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir:

Mesleki çalışma göndermesi gereken başvuru sahipleri, Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.byegm.gov.tr) yer alan “Basın Kartı” bölümüne girerek Mesleki Çalışma Gönder kısmından mesleki çalışmalarını sisteme yüklemelidirler. Mesleki çalışmalarla ilgili detaylı bilgi il müdürlüklerimizden alınabilir.

Sürekli basın kartı başvurusunda bulunanlardan mesleki çalışma niteliğinde olmayan bir belge ile durumlarını tevsik etmek isteyenlerin söz konusu belgeleri basılı ortamda il müdürlüklerimiz aracılığıyla Genel Müdürlüğümüze intikal ettirmeleri gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin çalıştıkları gazete/dergi örneklerinin “pdf” olarak Komisyon görüşüne sunulması öngörüldüğünden yayınların “Devlet Enformasyon Sistemi”ne yüklenmesi hususunda gereken özenin gösterilmesi gerekmektedir.

Konuyla ilgili soru ve sorunların Basın Kartı Destek Hattı: (312) 583 61 60 ve basinkarti@byegm.gov.tr elektronik posta adresi aracılığıyla iletilmesi halinde daha hızlı çözümler sunulabilmesi mümkün olacaktır.

Saygıyla duyurulur.

İkinci Asya İşbirliği Diyalogu (ACD) Zirvesi, 08-10 Ekim 2016 tarihleri arasında Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenecektir.  

Söz konusu Zirveyi izlemek isteyen basın mensuplarının, 30 Eylül 2016 tarihine kadar www.acdsummit2016.com adresinde yer alan “Media” başlığı üzerinden akreditasyon başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Akreditasyon kaydı yaptıran basın mensupları, Zirvede kullanacakları basın kartlarını 07-08 Ekim 2016 tarihlerinde Tayland Dışişleri Bakanlığı Medya Merkezi, G Katında, 08.30-16.30 saatleri arasında teslim alabileceklerdir.

Saygıyla duyurulur.

A Haber Hollanda temsilcisi Fatih Özyar, 12.09.2016 tarihinde Hollanda’nın Zaandam kentinde yaşanan olayları gazeteci olarak takip etmek istemiştir. Özyar, A Haber kimlik kartını göstermesine ve kamusal alanda çekim yapma hakkını hatırlatmasına rağmen Hollanda polisi tarafından 15 saat boyuna göz altında tutulup, para cezasına çarptırılmıştır.   Başta Genel Müdürlüğümüz olmak üzere devletimizin ilgili kurumları tarafından, süreç en başından itibaren takip edilmiş, Fatih Özyar ve Hollandalı yetkililer ile yakın iletişim ortamı kurulmuştur. Türkiye’deki basın ve ifade özgürlüğünü her fırsatta eleştirme gayreti içinde olanların, kendi ülkelerindeki baskıcı uygulamaları görmezden gelmelerini hayret ve esefle takip etmekteyiz. Söz konusu çifte standart alışkanlığını ortaya koyanların başta basın ve ifade özgürlüğü olmak üzere demokratik ilkelere çıkarları doğrultusunda bağlı kaldıklarını değerlendiriyoruz. Hollanda polisinin, Fatih Özyar’a karşı aşırı müdahalesini kınıyor, Hollanda’da son dönemlerde gazetecilere karşı uygulanan aşırı tedbirleri, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında endişe ile takip etmekteyiz. Ayrıca Hollanda’da yayın yapan bazı medya kuruluşlarının yaşanan olayları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve ülkemize yönelik düşmanca söylemle birlikte kullanmalarını nefret söylemi olarak değerlendirmekte ve kınamaktayız. Bu vesileyle Fatih Özyar ve A Haber ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunar, benzer olayların tekrar yaşanmamasını temenni ederiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur...

26. Dünya Posta Birliği (UPU) Kongresi, 20 Eylül-07 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Söz konusu Kongre’yi takip etmek isteyen basın mensuplarının, akreditasyon başvurularını http://congress2016.upu.int/participation/media/accreditation/ internet adresi üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için temas noktası:

-Ümit YEŞİLDAĞ 

Cep Telefonu: (+90) 532 100 0945

- Zehra YANGIN

Cep Telefonu: (+90) 551 972 3183

Saygıyla duyurulur.

71. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU

(13-20 Eylül 2016, New York, ABD)

Birleşmiş Milletler 71. Genel Kurulu 13-20 Eylül 2016 tarihleri arasında New York’ta gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul çalışmalarını izlemek isteyen basın mensuplarının 9 Eylül 2016 tarihine kadar http://www.un.org/en/media/accreditation/index.shtml linki üzerinden akreditasyon başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

1. GENEL BİLGİ

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezindeki törenleri takip etmek isteyen basın mensupları için Genel Müdürlüğümüzce akreditasyon işlemi uygulanacaktır.

 

2. AKREDİTASYON

Söz konusu  etkinlikleri takip etmek isteyen basın mensuplarının, 29 Ağustos 2016 Pazartesi günü saat 12.00’a kadar http://akreditasyon.byegm.gov.tr internet adresi üzerinden, talep edilen belgeleri de sisteme yükleyerek akreditasyon başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Naklen yayın araçlarında görevli personelin de basın mensubu gibi sisteme kaydolarak akreditasyon yaptırması gerekmektedir.

a)Yerli Basın Mensupları;

Basın kartı olmayan gazetecilerin görevli oldukları kurumdan temin edecekleri görevlendirme yazılarını (antetli, yetkili kişi imzalı ve kaşeli) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Göreve bağlı basın kartı taşıyan gazetecilerden herhangi bir belge istenmemektedir. (Not: Sürekli Basın Kartı ve Serbest Basın Kartı sahiplerinin ise etkinlikleri hangi kurum adına takip edeceklerini başvuru sayfasında yer alan “Açıklamalar” alanına yazmaları ve kurumlarından alacakları görevlendirme yazılarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)

b)Ülkemizde Yerleşik Uluslararası Basın Mensupları;

Sisteme herhangi bir belge yüklemeyecek, daimi akreditasyon başvurusunda kullandıkları e-posta adresleri ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayacaklardır.

Daimi akreditasyon başvurularında kullandıkları e-posta adresinden farklı bir e-posta adresi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. E-posta adresini hatırlamayan basın mensupları daimiakreditasyon@byegm.gov.tr e-posta adresinden bilgi alabilirler.

 

3. AKREDİTASYON YÖNTEMİ

 • http://akreditasyon.byegm.gov.tr adresine giriş yapınız.
 • İlk defa giriş yapıyor iseniz "Kayıt Ol" butonu üzerinden e-posta adresiniz ve belirleyeceğiniz şifre ile kayıt yaptırınız.
 • Kayıt işleminin ardından, e-posta adresinize gönderilen aktivasyon linkine tıklayarak kayıt işlemini tamamlayınız.
 • E-posta adresiniz ve belirlediğiniz şifre ile sisteme tekrar giriş yapınız.
 • Giriş işleminin ardından açılan sayfaya kimlik bilgilerinizi giriniz ve ardından fotoğrafınızı yükleyiniz. (Girdiğiniz bilgiler; yerli gazeteciler için “Nüfus Cüzdanı”, uluslararası gazeteciler için ise “Pasaport” ile aynı olmalıdır.)
 • Açılan sayfada “Başvurunuzu Seçiniz” alanında yer alan “30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri” toplantı adını tıklayınız.
 • Basın kartı sahibi olan yerli ve uluslararası gazetecilerin kurum, görev ve iletişim bilgileri otomatik olarak sisteme yüklenecektir. Başvuru sahipleri sayfanın sağ alt köşesinde yer alan “Gönder” butonuna tıklayarak başvurularını tamamlayacaklardır.
 • Basın kartı sahibi olmayan yerli ve uluslararası gazeteciler, istenen bilgileri sisteme girip yukarıda belirtilen belgeleri sisteme yüklemek suretiyle  sayfanın sağ alt köşesinde yer alan “Gönder” butonuna tıklayarak başvurularını tamamlayacaklardır.
 • Başvurusunu başarıyla tamamlayan medya mensuplarına  “Başvurunuz sisteme kaydedilmiştir” bilgisini içeren e-posta gönderilmektedir. (Böyle bir e-posta almamışsanız tekrar başvuru yapınız)
 • Başvurusu uygun görülen medya mensuplarına “Başvurunuz onaylanmıştır” bilgisini içeren e-posta gönderilecektir.
 • Başvuruda kullandığınız e-posta adresi ve şifrenizi unutmayınız. Daha sonra yapacağınız akreditasyon başvurularında da bu bilgileri kullanmanız gerekmektedir.

 

4. NAKLEN YAYIN / UPLİNK ARAÇLARI

Tören alanına girecek naklen yayın araçları için de akreditasyon yaptırılması gerekmektedir. Her bir medya kuruluşu adına sadece bir kişinin araç akreditasyonu bilgilerini doldurması yeterlidir, kurumunuz adına 1’den fazla naklen yayın aracı tören alanına girecek ise kişisel başvuru sayfanızın araç akreditasyonu kısmında yer alan “Araç Ekle” butonuna basarak tören alanında görev yapacak tüm araçlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz. Araç akreditasyonu sadece naklen yayın araçları için yapılmakta olup şahsi araçlar için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Akreditasyon kartı olmayan görevli uplink ve teknik donanım araçlarının tören alanlarına girişine izin verilmeyecek ve akredite olmayan basın mensupları basının faydalandığı kolaylık ve basın organizasyonlarından yararlanamayacaklardır.

NOT: Canlı Yayın Araçları, 30 Ağustos 2016 Salı günü sabahı saat 05.00'ten itibaren tören alanına alınacaktır.

Saygıyla duyurulur.

Bilgi için:

İrtibat Kişisi                             İrtibat Telefon Numarası               İrtibat e-Posta Adresi

Menderes ÇİFTÇİ                     0 (312) 583 5771                           menderes.ciftci@byegm.gov.tr

Yıldız Uzun ÖZDEMİR             0 (312) 583 5776                            yildiz.ozdemir@byegm.gov.tr

GENEL BİLGİ

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Koalisyon Hava Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Halep vilayetine bağlı Cerablus bölgesinin terör örgütü DAEŞ’ten temizlenmesi amacıyla bir askeri harekat başlatılmıştır.

AKREDİTASYON

Bölgede (Özel Güvenlik Bölgesinin dışında) mesleki faaliyet icra etmek isteyen basın mensuplarının akredite olması gerekmektedir. Bu çerçevede:

Yerli Basın Mensupları, Ek’teki Akreditasyon Başvuru Formunu doldurarak, Basın Kartlarının fotokopisi (Basın Kartı olmayanlar ise bağlı bulundukları kurumlarından alacakları görevlendirme yazıları ve nüfus cüzdanı fotokopileri) ve jpeg formatında vesikalık fotoğrafı ile

Ülkemizde Yerleşik Yabancı Basın Mensupları, Ek’teki Akreditasyon Başvuru Formunu doldurarak, Basın Kartlarının fotokopisi ve jpeg formatında vesikalık fotoğrafı ile

Yurtdışından Gelecek Yabancı Basın Mensupları, Ek’teki Akreditasyon Başvuru Formunu doldurarak, kendi basın kartı fotokopileri, kurumlarından alacakları görevlendirme yazıları ve pasaport fotokopileri ve jpeg formatında vesikalık fotoğrafı ile birlikte,

Oğuzeli Kaymakamlığı’nda kurulan BYEGM Basın Merkezi’ne bizzat başvurmaları gerekmektedir. Basın merkezi 09:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

Akreditasyon kartları, akreditasyon merkezinde kimlik belgesi ibraz edilmek suretiyle şahsen teslim alınacaktır.

Saygıyla duyurulur.

           

Akreditasyon Merkezi:

T.C. Oğuzeli Kaymakamlığı

Subaşı Mahallesi, Vilayet Caddesi, No: 6, Kat: 2, Kaymakamlık Binası

Oğuzeli – Gaziantep

 

EK:

Basın Akreditasyon Formu: http://www.byegm.gov.tr/uploads/docs/akreditasyon_formu_türkçe.docx

ANKARA (AA)  TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinin terör örgütü DAEŞ’ten temizlenmesi amacıyla askeri harekat başlatıldı 
 Harekatla sınırın terör örgütlerinden temizlenmesi ve hudut güvenliğinin artırılmasına katkı sağlanarak, aynı zamanda Suriye’nin toprak bütünlüğünün öncelenmesi ve desteklenmesi planlanıyor
 Terör örgütü DAEŞ ile aktif mücadele eden TSK unsurlarının operasyonları, koalisyon güçlerinin yürüttüğü faaliyetler içerisinde önemli bir yer tutuyor
 Operasyonla yeni göç dalgalarının önlenmesi, bölgedeki sivil halka insani yardımların ulaştırılması ve bölgenin terörist unsurlardan arındırılması hedefleniyor

 

            Türk Silahlı Kuvvetleri ve Koalisyon Hava Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinin terör örgütü DAEŞ’ten temizlenmesi amacıyla askeri harekat başlatılmıştır.

Bu nedenle, ekteki krokide yer alan bölge Gaziantep Valiliğince Özel Güvenlikli Bölge ilan edilmiştir.

            Bu çerçevede, basın mensuplarının söz konusu bölgeyi ihlal etmemeleri DAEŞ tehdidi nedeniyle ve can güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.

            Değerli basın mensuplarının bu hususa riayet etmeleri gerekmektedir.  

Saygıyla duyurulur.

EK: Özel Güvenlikli Bölge Krokisi

GENEL BİLGİ

 Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılış töreni, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katılımlarıyla, 26 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilecektir.

 

AKREDİTASYON

Söz konusu töreni takip etmek isteyen basın mensuplarının en geç 23 Ağustos 2016 Salı günü saat 17.00’e kadar http://akreditasyon.byegm.gov.tr internet adresi üzerinden, talep edilen belgeleri sisteme yükleyerek akreditasyon başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

a) Yerli Basın Mensupları  

Basın kartı olmayan gazetecilerin görevli oldukları kurumdan temin edecekleri görevlendirme yazılarını (antetli, yetkili kişi imzalı ve kaşeli) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Basın kartı taşıyan gazetecilerden herhangi bir belge istenmemektedir. (Ancak Sürekli Basın Kartı ve Serbest Basın Kartı Sahiplerinin ise hangi kurum adına etkinlikleri takip edeceklerini başvuru sayfasında yer alan “Açıklamalar” alanına yazmaları ve kurumlarından alacakları görevlendirme yazılarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)

b) Ülkemizde Yerleşik Uluslararası Basın Mensupları

Sisteme herhangi bir belge yüklemeyecek, daimi akreditasyon başvurusunda kullandıkları e-posta adresleri ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak “Başvurunuzu Seçiniz” menüsü altında yer alan etkinliklerden hangisini takip etmek istediklerini seçecekler ve istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Daimi akreditasyon başvurularında kullandıkları e-posta adresinden farklı bir e-posta adresi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. E-posta adresini hatırlamayan basın mensupları daimiakreditasyon@byegm.gov.tr e-posta adresinden bilgi alabilirler.

 

AKREDİTASYON YÖNTEMİ

a. http://akreditasyon.byegm.gov.tr adresine giriş yapınız.

b. İlk defa giriş yapıyor iseniz "Kayıt ol" butonu üzerinden e-posta adresiniz ve belirleyeceğiniz şifre ile kayıt yaptırınız.

c. Kayıt işleminin ardından, e-posta adresinize gönderilen aktivasyon linkine tıklayarak kayıt işlemini tamamlayınız.

d. E-posta adresiniz ve belirlediğiniz şifre ile sisteme tekrar giriş yapınız.

e. Giriş işleminin ardından açılan sayfaya kimlik bilgilerinizi giriniz ve ardından fotoğrafınızı yükleyiniz. (Girdiğiniz bilgiler; yerli gazeteciler için “nüfus cüzdanı”, uluslararası gazeteciler için ise “pasaport” ile aynı olmalıdır.)

f. Açılan sayfada yer alan “Başvurunuzu Seçiniz” alanında katılmak istediğiniz törenlerle ilgili “Yavuz Sultan Selim Köprüsü Açılış Töreni (26 Ağustos 2016)” toplantı adını tıklayınız.

g. Basın kartı sahibi olan yerli ve uluslararası gazetecilerin kurum, görev ve iletişim bilgileri otomatik olarak sisteme yüklenecektir. Başvuru sahipleri sayfanın sağ alt köşesinde yer alan “Gönder” butonuna tıklayarak başvurularını tamamlayacaklardır.

h. Basın kartı sahibi olmayan ulusal ve uluslararası gazeteciler, istenen bilgileri sisteme girip yukarıda belirtilen belgeleri yüklemek suretiyle sayfanın sağ alt köşesinde yer alan “Gönder” butonuna tıklayarak başvurularını tamamlayacaklardır.

i. Başvurusunu başarıyla tamamlayan medya mensuplarına “Başvurunuz sisteme kaydedilmiştir” bilgisini içeren e-posta gönderilmektedir. (Böyle bir e-posta almamışsanız tekrar başvuru yapınız.)

j. Başvuruda kullandığınız e-posta adresi ve şifrenizi unutmayınız. Daha sonra yapacağınız akreditasyon başvurularında da bu bilgileri kullanmanız gerekmektedir.

Akreditasyon kartları, 25 Ağustos 2016 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar “Salı Pazarı Meclis-i Mebusan Cad. No.23 Dursun Han K: 5 Beyoğlu, İstanbul” adresinden şahsen temin edilebilir.

Saygıyla duyurulur.

İRTİBAT:

Adı-Soyadı: Aysun EMANET

Tel: 0 212 512 20 13 / 133   

04-05 Eylül 2016 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti’nde (ÇHC) düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesini takip edecek medya mensuplarının basın akreditasyonu yaptırmalarının yanı sıra resmi pasaport sahibi olsalar dahi J-2 tipi vize almaları gerekmektedir.

Öte yandan, Sayın Cumhurbaşkanımız ile aynı uçakta seyahat edecek basın mensuplarına ait görüntü ekipmanının gümrük işlemleri ÇHC Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olan ve iyi düzeyde Türkçe bilen Wang HAO (Tel: +86 185 1169 7583 / E-posta: 18511697583@163.com) tarafından gerçekleştirilecek olup, diğer basın mensuplarının beraberinde getirecekleri malzemelerin gümrük işlemleri ise Pekin Büyükelçiliğimizce takip edilecektir.

Medya mensupları basın akreditasyonu konusunda olabilecek sorularını da yukarıda adı geçen yetkiliye iletebileceklerdir.       

Saygıyla duyurulur.

Bilindiği üzere, basın kartı sahibi basın mensuplarının yurtdışına çıkışlarında kolaylık sağlanması amacıyla, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14/B-C maddelerine istinaden hizmet damgalı pasaport (gri pasaport) almalarının temini için Genel Müdürlüğümüz tarafından yurtdışı görev onayı düzenlenmektedir. Konuyla ilgili düzenlemelere, Basın Kartı Sahibi Basın Mensuplarının Hizmet Damgalı Pasaport Başvurularında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge’de yer verilmiştir. Söz konusu Yönerge’ye Genel Müdürlüğümüz internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğünün 23/07/2016 tarihli ve 2016-2479-107204 sayılı yazıları ile, hizmet damgalı pasaport hamillerinin yurtdışına çıkışlarında, görevlendiren kamu kurumu tarafından düzenlenecek olan “pasaport hamilinin yurtdışına çıkmasına mahsur olmadığına ilişkin bir yazı”nın ibraz edilmesi halinde çıkış işlemlerinin yapılacağı ifade edilmiştir.

Bu bağlamda, Genel Müdürlüğümüz tarafından adlarına yurtdışı görev onayı düzenlenerek hizmet damgalı pasaport alan basın kartı sahibi basın mensuplarının yurtdışına seyahat planlamalarında Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak başvurmak suretiyle yukarıda bahsedilen yazıyı talep etmeleri gerekmektedir. Basın mensuplarından gelen bu minvaldeki taleplere ilişkin yapılan değerlendirmeler neticesinde durumu uygun görülenlere; “yurtdışına çıkışlarına engel bulunmadığına dair bir yazı” düzenlenerek verilmektedir.

Önemle duyurulur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birlikte katılacağı ilk miting olma özelliğine sahip olan ve bugün Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek  "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" ile ilgili frekans bilgileri TRT tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

TRT tarafından yapılan duyuru şöyle;

"T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 7 Ağustos 2016 Pazar günü saat 17.00’de İstanbul’da gerçekleşecek “Demokrasi ve Şehitler Mitingi” 7 dilde (Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, Rusça, Arapça) simültane yayınla dünya haber ajanslarına geçilecektir. Naklen yayın aracından gerçekleşecek yayın için logosuz ve şifresiz olarak TÜRKSAT 3A uydusuna çıkılacaktır.

Yayın ve Frekans Bilgileri

UP–LINK (V) MHZ
MODULATION
SYMBOL RATE
FEC
PILOT
DOWN–LINK (H) MHZ
14094.5
DVB-S2
8PSK
6400
5/6
ON
11544.5
1.SES: Türkçe + Doğal
2. SES: Doğal ses
3. SES: İngilizce
4. SES: Fransızca
5. SES: İspanyolca
6. SES: Almanca
7. SES: Rusça
8. SES: Arapça


Demokrasi ve Şehitler Mitingi TRT Türk ve TRT Avaz kanallarının ulaştığı tüm yerlerde ise TRT Türk logolu yayınlar için 4 dilde (Türkçe, Fransızca, İspanyolca, Rusça) TRT Avaz logolu yayınlar için ise 2 dilde (Türkçe, Rusça) izlenebilecektir.
 

TRT TÜRK Logolu Yayınlar İçin; TRT AVAZ Logolu Yayınlar İçin;
1. SES: Türkçe + Doğal 1.SES: Türkçe + Doğal
2. SES: Fransızca 2. SES: Rusça
3. SES: İspanyolca
4. SES: Rusça"
 

18/07/2016 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan duyuru çerçevesinde; Ankara’da ikamet eden basın mensupları tarafından Genel Müdürlüğümüze yöneltilecek olan Hizmet Damgalı (Gri) Pasaport alabilmek için yurtdışı görev onayı çıkarılması ve silah taşıma ruhsatı alabilmelerini teminen bilgi ve belge verilmesi talepleri yerine getirilemeyecektir.

Saygıyla duyurulur.

Sosyal medya üzerinden yapılan bazı yayınlarda, vatandaşlarımız arasında ayrımcılığa sebebiyet verecek mesajlar verilmektedir.
 
Yapılan bu ve benzeri paylaşımlar, provakatif amaçlı olup gerçek dışıdır.
 
Toplumumuzda fesat çıkartmaya ve halkımızı ayrıştırmaya yönelik bu tür paylaşımlara itibar edilmemesini önemle istirham ediyoruz.
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
 

G-20 Liderler Zirvesi, 04-05 Eylül 2016 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hangzhou kentinde gerçekleştirilecektir.

Söz konusu zirveyi takip etmek isteyen basın mensuplarının, 10 Ağustos 2016 tarihine kadar G-20 Zirvesi’nin resmi internet sayfasında bulunan http://media.2016g20.org/ adresinden akreditasyon başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

Irak’a yönelik Taahhüt Konferansı, ABD Dışişleri Bakanı John KERRY’nin ev sahipliğinde 20 Temmuz 2016 tarihinde Vaşington’daki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenecektir.

Söz konusu konferansı takip etmek isteyen basın mensuplarının, 14 Temmuz 2016 TSİ 24:00’a kadar http://www.state.gov/p/nea/iraqpledging/index.htm adresindeki formu doldurarak, summitmedia@state.gov adresine e-posta yoluyla akreditasyon başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

Başkanlığı Türkiye tarafından yürütülen UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 40. Oturumu, 10-20 Temmuz 2016 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.

Ülkemizin kurucu 20 devletten biri olduğu Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından 1972 yılında kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin uygulanmasından sorumlu olan Dünya Miras Komitesi, bu kapsamda, insanlığın ortak mirası kabul edilen kültürel ve doğal varlıkların korunmasına ilişkin hususları düzenlemektedir.

Dünya Miras Komitesi’nin 40. Oturumunu takip etmek isteyen basın mensuplarının, akreditasyon işlemlerini 40MED32 koduyla http://40whc2016.istanbul/ adresinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Akreditasyon kartları 09 Temmuz 2016 Cumartesi günü saat 14:00’den itibaren İstanbul Kongre Merkezi’nden temin edilebilecektir.

Toplantı hakkında ayrıntılı bilgiye anılan internet adresinden ulaşılabilecektir.

Saygıyla duyurulur.

22-23 Haziran 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Basın Kartı Komisyonu Toplantısı kararları açıklandı. Komisyon kararları, aşağıdaki linkten kişi bazında sorgulanabilir.

İlgililere duyurulur.

http://basinkartlari.byegm.gov.tr/BK/Pages/Basvuru/KomisyonSonuclari.aspx

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde staj yapması uygun görülenlerin listesi ekte yer almaktadır.

İlgililerin staja başlama tarihinde (saat 10:00) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

  a) Staj dosyası (sadece staj zorunlu olan öğrenciler için)

  b) Adli sicil belgesi (son 6 ay içinde alınmış)

  c) Nüfus cüzdanı fotokopisi

  ç) Öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik fotokopisi

  d) 2 adet fotoğraf (vesikalık)

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde staj yapmaya hak kazananların listesi

Genel Müdürümüz A.Göktürk İnan'ın gazeteci-yazar Hakkı Devrim'in vefatı dolayısıyla yayınladığı taziye mesajı:

Basınımızın duayen ismi, gazeteci, yayıncı Hakkı Devrim’in vefatı, meslektaşları, okurları ve tüm sevenleri için derin bir üzüntü kaynağı olmuştur.

Merhum Hakkı Devrim, Türkçeyi kullanmadaki titizliğiyle, mesleki birikimi ve kişiliğiyle tüm meslektaşlarına rehber olmaya devam edecektir.

Bu duygularla merhuma Yüce Allah’tan rahmet;  ailesine, yakınlarına ve basın dünyamıza başsağlığı dilerim.

Gazetecilik mesleğine yönelik ulusal meslek standartlarının belirlenmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Etkin ve nitelikli istihdamın sağlanabilmesi, mesleki eğitim ve öğretim programlarının hedefe yönelik olarak oluşturulabilmesi ve Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde mesleklerin belgelendirilebilmesi için ihtiyaç duyulan ulusal meslek standartlarının basın sektöründe güçlendirici rol oynaması hedefleniyor. BYEGM ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında 25.06.2013 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü ile başlayan süreç sağlam adımlarla ilerliyor.

Gazetecilik meslek örgütleri, üniversiteler ve meslek temsilcileri ile yapılan çalıştaylar sonucunda hazırlanan meslek haritalarında gazetecilik mesleği, on alt meslek grubuna ayrılıyor. Daha önce standartları belirlenip Resmi Gazete’de yayımlanan dört alt meslek grubunun ardından, kalan altı meslek grubuna; Düzeltmen-Musahhih-(Seviye 5), Görsel Yönetmen-(Seviye 6), Haber Editörü-(Seviye 6), İstihbarat Şefi-(Seviye 6), Sayfa Editörü-(Seviye 6), Sayfa Sekreteri-(Seviye 5) ilişkin ulusal meslek standardı taslağı görüşe açıldı.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için taslak metni okuyabilir, görüş ve önerilerinizi 15/07/2016 tarihine kadar ekte sunulan formu doldurarak byd@byegm.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.

 

EKLER:


Mesleki Yeterlilik Kurumu Üst Yazı

Görsel Yönetmen-(Seviye 6)
Haber Editörü-(Seviye 6)
İstihbarat Şefi-(Seviye 6)
Sayfa Editörü-(Seviye 6)
​Sayfa Sekreteri-(Seviye 5)
Düzeltmen-Musahhih-(Seviye 5)

Gorus Formu

 

Basın Kartı Komisyonu Toplantısı 22-23 Haziran 2016 tarihlerinde Ankara’da Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacaktır. Toplantıda; ilk kez basın kartı alacak basın mensupları ile sürekli basın kartı alacak basın mensuplarının müracaatları Basın Kartı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde görüşülerek karara bağlanacaktır. Basın Kartı Komisyonu toplantısında 15 Haziran 2016 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen başvurular görüşülüp karara bağlanacaktır.

Bu bağlamda; başvuruları Komisyona intikal ettirilecek başvuru sahiplerinin aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir:

Mesleki çalışma göndermesi gereken başvuru sahipleri, Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.byegm.gov.tr) yer alan “Basın Kartı” bölümüne girerek Mesleki Çalışma Gönder kısmından mesleki çalışmalarını sisteme yüklemelidirler.

Sürekli basın kartı başvurusunda bulunanlardan mesleki çalışma niteliğinde olmayan bir belge ile durumlarını tevsik etmek isteyenlerin söz konusu belgeleri basılı ortamda il müdürlüklerimiz aracılığıyla Genel Müdürlüğümüze intikal ettirmeleri gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin çalıştıkları gazete/dergi örneklerinin “pdf” olarak Komisyon görüşüne sunulması öngörüldüğünden yayınların “Devlet Enformasyon Sistemi”ne yüklenmesi hususunda gereken özenin gösterilmesi gerekmektedir.

Konuyla ilgili soru ve sorunların Basın Kartı Destek Hattı: (312) 583 61 60 ve basinkarti@byegm.gov.tr elektronik posta adresi aracılığıyla iletilmesi halinde daha hızlı çözümler sunulabilmesi mümkün olacaktır.

Saygıyla duyurulur.

Asya-Avrupa Toplantısı (ASEM) 11. Zirvesi, 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde Moğolistan’ın başkenti Ulanbator’da gerçekleştirilecektir.

Zirveyi takip etmek isteyen basın mensuplarının akreditasyon işlemleri ASEM üyesi ülkeler için 8 Temmuz 2016, ASEM üyesi olmayan ülkeler için 25 Haziran 2016 tarihine kadar “asem11.mn” web sitesi üzerinden online olarak yapılabilecektir.

Vize bildirimi ve teknik cihazların gümrük prosedürü ile geçici süreyle radyo frekansı kullanma iznine ilişkin bilgilere anılan web sitesi üzerinden ve “asemmedia@mfa.gov.mn” ile “asemmediaregistration@mfa.gov.mn” adreslerine e-posta gönderilmesi suretiyle ulaşılabilecektir.

Saygıyla duyurulur.

Davos Ekonomik Forumu’nun “Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı” başlıklı bölgesel toplantısı, 26-28 Haziran 2016 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Tianjin şehrinde gerçekleştirilecektir.

“Dördüncü Sanayi Devrimi ve Dönüşümsel Etkisi” temasıyla düzenlenecek söz konusu etkinlik kapsamında, yüksek teknolojili sanayi üretiminin ekonomik, sosyal ve ekolojik etkileri gibi konuların tartışılması öngörülmektedir.

Toplantıyı takip etmek isteyen basın mensuplarının, 10 Haziran 2016 tarihine kadar www.weforummedia.org internet adresi üzerinden akreditasyon işlemlerini online olarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 Saygıyla duyurulur.

NATO Zirvesi, 08-09 Temmuz 2016 tarihlerinde Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenecektir.

Söz konusu Zirve’yi takip etmek isteyen basın mensuplarının, 23 Haziran 2016 tarihine kadar https://my.hq.nato.int/press/personal_new.php internet adresinde yer alan formu doldurarak akreditasyon işlemlerini online olarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

18.05.2016 tarihi itibariyle, belirli e-posta adreslerine “Statement of Turkish Hospital Databases Stolen” konulu, siber saldırı amaçlı bir e-posta gönderilmiştir. Özbekistan basın müşavirliğimize ait olan taskent@byegm.gov.tr adresi kullanılarak gönderildiği tespit edilen bu e-posta, bir siber saldırıya ilişkin alınan önlemlere dair bilgilendirme içermektedir.

Söz konusu “byegm” uzantılı e-posta çalıntı bir hesaptır ve ekinde yer alan yazışma metni kurumumuzca oluşturulmamıştır. Ayrıca yukarıda bahsedilen e-posta ekinde siber saldırılara zemin hazırlayabilecek dosyaların bulunma ihtimaline karşılık, hususiyetle dikkatli olunmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BASIN DUYURUSU-2

 

EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERE YÖNELİK İSTANBUL EYLEM PLANI ARA DÖNEM GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI(MTR)

(27-29 Mayıs 2016, Antalya)

 

En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik İstanbul Eylem Programı'nın Yüksek Düzeyli Kapsamlı Ara Dönem Gözden Geçirme Toplantısı 27-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecektir. 

Toplantıyı takip etmek isteyen değerli basın mensuplarının akreditasyon işlemlerini 20 Mayıs 2016 tarihine kadar http://www.un.org/en/media/accreditation/MTR2016.shtml adresinden tamamlamaları gerekmektedir.

Basın mensupları, akreditasyon konusunda olabilecek sorularını Birleşmiş Milletler Medya Akreditasyonu & İrtibat Birimi’ne yöneltebilecektir. Temas edilebilecek görevlilerin bilgilerine http://www.un.org/en/media/accreditation/contact.shtml adresinden ulaşılabilmektedir.

Ülkemizin En Az Gelişmiş Ülkelere yönelik politikası, İstanbul Eylem Programı’nın Yüksek Düzeyli Kapsamlı Ara Dönem Gözden Geçirme Toplantısı’nın gündemi ve programı ile toplantının basın düzenlemeleri hakkında http://www.ipoareview.org/ ve http://ldc4istanbul.org/MTR2016/ adreslerinden detaylı bilgi alınması mümkündür.

Saygıyla duyurulur. 

BASIN DUYURUSU

 

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) EKONOMİK VE TİCARİ  İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ’NİN (İSEDAK) 32. İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI

 (Ankara, 17-18 Mayıs 2016)

1. GENEL BİLGİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanı bulundukları İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) kararlarının izlenmesi ile görevli İSEDAK İzleme Komitesi’nin 32. toplantısı 17-18 Mayıs 2016 tarihlerinde Sheraton Ankara Otel’de gerçekleştirilecektir.

İSEDAK İzleme Komitesi 32. Toplantısına 10 üye ülkeden ve çeşitli uluslararası kuruluşlardan heyetler davet edilmiştir.

 

2. AKREDİTASYON

Söz konusu İSEDAK Toplantısını izlemek isteyen;

 

a)   Yerli Basın Mensuplarının Ek’teki Akreditasyon Başvuru Formunu (www.byegm.gov.tr adresinden ulaşılabilir) doldurarak, Basın Kartlarının fotokopisi (Basın Kartı olmayanlar ise bağlı bulundukları kurumlarından alacakları görevlendirme yazıları ve nüfus cüzdanı fotokopileri) ile,

 

b)  Ülkemizde Yerleşik Uluslararası Basın Mensuplarının Ek’teki Akreditasyon Başvuru Formunu (www.byegm.gov.tr adresinden ulaşılabilir) doldurarak,  Basın Kartları fotokopisi ile,

 

en geç 15 Mayıs 2016 Pazar günü saat 16.00’ya kadar,

 

Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,

Enformasyon Dairesi Başkanlığı,

Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:122, 06520, Balgat/Ankara

Tel:   0 (312) 583 62 86

E.posta: fatih.sele@byegm.gov.tr  adresine şahsen veya e-posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

 

3. AKREDİTASYON KARTLARI

Söz konusu toplantıyı izleyecek yerli ve yabancı basın mensuplarının mesleki çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla, 16 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Sheraton Ankara Otel’de bir basın merkezi kurulacaktır.

Başvuru sahipleri akreditasyon kartlarını 16 Mayıs 2016 tarihinde Sheraton Ankara Otel’de kurulacak olan basın masasından resimli kimlik kartlarını ibraz etmek koşuluyla şahsen alabileceklerdir.

Toplantıların açılış ve kapanış oturumları basına açık olacaktır.

 

Saygıyla duyurulur.

 

 

EKLER:

- Akreditasyon Formu

En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik İstanbul Eylem Planı Ara Dönem Gözden Geçirme Toplantısı 27-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Toplantıyı takip etmek isteyen basın mensuplarının, akreditasyon başvurularını http://www.un.org/en/media/accreditation/MTR2016.shtml internet adresi üzerinden 20 Mayıs 2016 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

Bilindiği üzere, Basın Kartı Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesi uyarınca Genel Müdürlüğümüz tarafından genel kart değişimine karar verilmiş ve bu minvalde olmak üzere 08/11/2015-15/01/2016 tarihleri arasında kart yenileme başvuruları alınmıştır.  Daha önce yapılan duyurularda, eski kartların 30/04/2016 tarihine kadar geçerli sayılacağı ve 01/05/2016 tarihi itibariyle geçerliliklerinin sona erdirileceği hususları kamuoyuna duyurulmuştur.

Devam eden süreçte basın kartı yenileme başvuruları değerlendirilerek basım ve dağıtım aşamasına gelinmiş, ancak, yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle kartların basım ve dağıtım işlemlerinin öngörülen sürelerde tamamlanamayacağı anlaşılmıştır. Bundan dolayı eski basın kartlarının geçerliliklerinin 19/06/2016 tarihine kadar devam etmesi ile söz konusu kartların 20/06/2016 tarihinde iptal edilmesine karar verilmiştir.

İrtibat telefon numarası:  0 (312) 583 61 60

İrtibat e-posta adresi: basinkarti@byegm.gov.tr

Saygıyla duyurulur.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, 19-20 Mayıs 2016 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecektir.

Söz konusu toplantıyı izlemek isteyen medya mensuplarının, akreditasyon işlemlerini online olarak, 16 Mayıs 2016 Cuma günü Belçika saati ile 16:00’a kadar http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_130414.htm?selectedLocale=en&mode=pressrelease internet adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

2016 yılı için NATO’ya daimi akredite olan basın mensuplarının toplantıya akredite olması gerekmemektedir.

Anılan etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgiye yukarıda belirtilen internet adresinden ulaşılabilecektir.

Saygıyla duyurulur.

BASIN DUYURUSU-2

ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL’İN TÜRKİYE ZİYARETİ

(23 Nisan 2016, Nizip)

 

Başbakanımız  Sayın  Ahmet  DAVUTOĞLU’nun  davetlisi  olarak ülkemize gelecek olan Almanya Başbakanı Sayın Angela MERKEL, 23 Nisan 2016 tarihinde Nizip’i ziyaret edecektir.  

Söz konusu ziyareti izlemek için akreditasyon başvurusunda bulunan basın mensupları, akreditasyon kartlarını

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Gaziantep İl Müdürlüğü

İncilipınar Mah., Muammer Aksoy Bulvarı, No: 3

Hükümet Konağı, Kat: 4, GAZİANTEP

Tel          : (00 342) 230 60 84

E-posta  : gaziantep@byegm.gov.tr

adresinden 23.04.2016 Cumartesi günü 09.00-13:30 saatleri arasında temin edebilirler.

 

Saygıyla duyurulur.

BASIN DUYURUSU

DÜNYA İNSANİ ZİRVESİ

(23-24 Mayıs 2016, İstanbul)

 

 

Dünya İnsani Zirvesi 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

 

Zirve İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek, yan etkinlikler ile sergi ve fuarlar ise İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecektir.

 

Zirve’yi takip etmek isteyen basın mensuplarının, akreditasyon başvurularını http://www.un.org/en/media/accreditation/WHS.shtml internet adresi üzerinden 13 Mayıs 2016 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.

“Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı” 27–28 Nisan 2016 tarihlerinde Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecektir.                              

Söz konusu toplantıyı izlemek isteyen basın mensuplarının ekte yer alan kayıt formunu doldurarak fotoğraflarıyla birlikte 05 Nisan 2016 tarihine kadar lihuiapple007@gmail.com e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

BASIN DUYURUSU

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 13. İSLAM ZİRVESİ BASIN AKREDİTASYONU

(10-15 NİSAN 2016)

 

İstanbul’da 10-15 Nisan 2016 tarihlerinde düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı 13. İslam Zirvesi basın akreditasyonu, 3 Nisan 2016 günü saat 20.00’ye kadar uzatılmıştır.

 

İkinci bir uzatma söz konusu olmayacağından basın mensuplarının https://oic2016istanbulsummit.org/oicpress/ adresindeki akreditasyon formunu doldurup aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yükleyerek akreditasyon başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

a)Yerli Basın Mensuplarının, akreditasyon formunu doldurmaları ve basın kartları ile bir adet fotoğraflarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. (Basın kartı olmayan medya mensupları kurumlarından alacakları görevlendirme belgesi ve nüfus cüzdanıyla başvuru yapmalıdır.)

b)Türkiye’de Yerleşik Uluslararası Basın Mensuplarının, akreditasyon formunu doldurmaları ve basın kartları ile bir adet fotoğraflarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

c)Yurtdışından Gelecek Uluslararası Basın Mensuplarının, akreditasyon formunu doldurmaları ve pasaport fotokopileri ile kurumlarından alacakları görevlendirme belgelerinin yanında bir adet fotoğraflarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

04-05 Eylül 2016 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) Hangzhou şehrinde düzenlenecek G-20 Zirvesi için bir Medya Merkezi kurulacaktır. Anılan medya merkezinde 50’şer metrekarelik alanlarda, uluslararası standartlar dahilinde ücrete tabi ve gerekli teçhizata sahip özel çalışma ofisleri oluşturulacaktır.

Söz konusu çalışma ofislerini kiralamayı arzu eden basın kuruluşlarının, 15 Nisan 2016 tarihine kadar ÇHC Dışişleri Bakanlığına kiralama dönemini ve kiralanmak istenen ofis sayısını belirten yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Anılan hususlara ilişkin ÇHC Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Zhang HAN (Tel: +86 10 6596 3360 – Faks: +86 10 6596 4360) ile temasa geçilebilecektir.

Saygıyla duyurulur.

1. GENEL BİLGİ

Çanakkale Savaşlarının 101. Yılı Anma Törenleri 24-25 Nisan 2016 tarihlerinde Çanakkale’de düzenlenecektir. Tören programı çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Ulusal ve uluslararası üst düzey yetkililerin katılacağı törenleri izlemek isteyen basın mensupları için Genel Müdürlüğümüzce akreditasyon işlemi uygulanacaktır.

2. AKREDİTASYON

Söz konusu törenleri takip etmek isteyen basın mensuplarının en geç 13 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar http://akreditasyon.byegm.gov.tr internet adresi üzerinden, talep edilen belgeleri sisteme yükleyerek akreditasyon başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

a)      Yerli Basın Mensupları  

Basın kartı olmayan gazetecilerin görevli oldukları kurumdan temin edecekleri görevlendirme yazılarını (antetli, yetkili kişi imzalı ve kaşeli) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Basın kartı taşıyan gazetecilerden herhangi bir belge istenmemektedir. (Ancak Sürekli Basın Kartı ve Serbest Basın Kartı Sahiplerinin ise hangi kurum adına etkinlikleri takip edeceklerini başvuru sayfasında yer alan “Açıklamalar” alanına yazmaları ve kurumlarından alacakları görevlendirme yazılarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)

b)     Ülkemizde Yerleşik Uluslararası Basın Mensupları

Sisteme herhangi bir belge yüklemeyecek, daimi akreditasyon başvurusunda kullandıkları e-posta adresleri ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak “Başvurunuzu Seçiniz” menüsü altında yer alan etkinliklerden hangisini takip etmek istediklerini seçecekler ve istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Daimi akreditasyon başvurularında kullandıkları e-posta adresinden farklı bir e-posta adresi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. E-posta adresini hatırlamayan basın mensupları daimiakreditasyon@byegm.gov.tr e-posta adresinden bilgi alabilirler.

c)      Yurtdışından Gelecek Uluslararası Basın Mensupları

 

Bağlı bulundukları kurumlarından alacakları görevlendirme yazısı (antetli, yetkili kişi imzalı ve kaşeli) ve pasaport fotokopisini sisteme yükleyerek akreditasyon başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

 

3.      AKREDİTASYON YÖNTEMİ

 

a.    http://akreditasyon.byegm.gov.tr adresine giriş yapınız.

b.    İlk defa giriş yapıyor iseniz "Kayıt ol" butonu üzerinden e-posta adresiniz ve belirleyeceğiniz şifre ile kayıt yaptırınız.

c.    Kayıt işleminin ardından, e-posta adresinize gönderilen aktivasyon linkine tıklayarak kayıt işlemini tamamlayınız.

d.    E-posta adresiniz ve belirlediğiniz şifre ile sisteme tekrar giriş yapınız.

e.    Giriş işleminin ardından açılan sayfaya kimlik bilgilerinizi giriniz ve ardından fotoğrafınızı yükleyiniz. (Girdiğiniz bilgiler; yerli gazeteciler için “nüfus cüzdanı”, uluslararası gazeteciler için ise “pasaport” ile aynı  olmalıdır.)

f.     Açılan sayfada yer alan “Başvurunuzu Seçiniz” alanında katılmak istediğiniz törenlerle ilgili “Çanakkale Savaşlarının 101. Yıldönümü Anma Törenleri (24-25 NİSAN 2016,  ÇANAKKALE)”  toplantı adını tıklayınız.

g. Basın kartı sahibi olan yerli ve uluslararası gazetecilerin kurum, görev ve iletişim bilgileri otomatik olarak sisteme yüklenecektir. Başvuru sahipleri sayfanın sağ alt köşesinde yer alan “Gönder” butonuna tıklayarak başvurularını tamamlayacaklardır.

h. Basın kartı sahibi olmayan ulusal ve uluslararası gazeteciler, istenen bilgileri sisteme girip yukarıda belirtilen belgeleri yüklemek suretiyle sayfanın sağ alt köşesinde yer alan “Gönder” butonuna  tıklayarak başvurularını tamamlayacaklardır.

i. Başvurusunu başarıyla tamamlayan medya mensuplarına  “Başvurunuz sisteme kaydedilmiştir” bilgisini içeren e-posta gönderilmektedir. (Böyle bir e-posta almamışsanız tekrar başvuru yapınız.)

j. Başvurusu uygun görülen medya mensuplarına “Başvurunuz onaylanmıştır” bilgisini içeren e-posta gönderilecektir.

k. Başvuruda kullandığınız e-posta adresi ve şifrenizi unutmayınız. Daha sonra yapacağınız akreditasyon başvurularında da bu bilgileri kullanmanız gerekmektedir.

 

4.      CANLI YAYIN / UPLİNK ARAÇLARI

Törenlerin gerçekleştirileceği alanlara girecek sınırlı sayıdaki uplink araçları ile teknik donanım taşıması öngörülen araçlar için de ayrıca akreditasyon yaptırılması zorunludur.

Her bir medya kuruluşu adına sadece bir kişinin araç akreditasyon bilgileri doldurulması yeterlidir. Kurumunuz adına 1’den fazla naklen yayın aracı tören alanına girecek ise başvuru sayfanızın araç akreditasyonu kısmında yer alan “Araç Ekle” butonuna basarak alanda görev yapacak tüm araçlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

Akreditasyon kartı olmayan görevli uplink ve teknik donanım araçlarının tören alanlarına girişine izin verilmeyecek ve akredite olmayan basın mensupları basının faydalandığı kolaylık ve basın organizasyonlarından yararlanamayacaklardır.

Akreditasyon kartları, 22-23 Nisan 2016 tarihlerinde Grand Anzac Otel’de (Kemalpasa Cad.Kemalyeri Sok. No:11  ÇANAKKALE – TÜRKİYE, Tel: 0 286 217 77 77, e-mail: info@grandanzachotel.com) kurulacak Basın Masası’ndan şahsen temin edilecektir.

Talep olması halinde, ulusal ve uluslararası basın mensuplarına 24-25 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek törenlere ilişkin olarak 23 Nisan 2016 Pazartesi günü Grand Anzac Otel’de oluşturulan Basın Masası’nda detaylı bilgi verilecektir.

Saygıyla duyurulur.

 

 

İRTİBAT BİLGİLERİ

 

Ulusal Basın Mensupları

 

İrtibat Kişisi

İrtibat Telefon Numarası

İrtibat e-Posta Adresi

Kutluhan YAYÇILI

0 (312) 583 6248

mehmet.yaycili@byegm.gov.tr

Recep KARAGÖZLÜ

0 (312) 583 5927

recep.karagozlu@byegm.gov.tr

 

Ülkemizde Yerleşik Uluslararası Basın Mensupları

İrtibat Kişisi

İrtibat Telefon Numarası

İrtibat e-Posta Adresi

Hatice Oktay KILIÇ

0 (312) 583 6279

hatice.kilic@byegm.gov.tr

 

Yurtdışından Gelecek Uluslararası Basın Mensupları

 

İrtibat Kişisi

İrtibat Telefon Numarası

İrtibat e-Posta Adresi

Pınar TÜRKER

0 (312) 583 6268

pinar.turker@byegm.gov.tr

Onur BALÇINER

0 (312) 583 6288

onur.balciner@byegm.gov.tr

1.GENEL BİLGİ

İİT İstanbul Zirvesi 10-15 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecektir.

2.AKREDİTASYON

Söz konusu Zirveyi takip etmek isteyen basın mensuplarının 22 Mart 2016 saat 09.00 ile 1 Nisan 2016 saat 17.00 arasında https://oic2016istanbulsummit.org/oicpress/ adresindeki akreditasyon formunu doldurup aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yükleyerek akreditasyon başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Bu kapsamda:

a)Yerli Basın Mensuplarının, akreditasyon formunu doldurmaları ve basın kartları ile bir adet fotoğraflarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. (Basın kartı olmayan medya mensupları kurumlarından alacakları görevlendirme belgesi ve nüfus cüzdanıyla başvuru yapmalıdır.)

b)Türkiye’de Yerleşik Uluslararası Basın Mensuplarının, akreditasyon formunu doldurmaları ve basın kartları ile bir adet fotoğraflarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

c)Yurtdışından Gelecek Uluslararası Basın Mensuplarının, akreditasyon formunu doldurmaları ve pasaport fotokopileri ile kurumlarından alacakları görevlendirme belgelerinin yanında bir adet fotoğraflarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

3.ARAÇ AKREDİTASYONU

Zirve süresince Uluslararası Medya Merkezi (UMM) yakınında tahsis edilen park alanı yalnızca canlı yayın araçlarının kullanımına açık olacaktır; medya mensupları veya kurumlara ait özel araçların bu park alanına girmesine izin verilmeyecektir. Sözkonusu canlı yayın araçları için ayrıca akreditasyon işlemi yaptırmak gerekmektedir. Bu araçlar için akreditasyon başvurusu https://oic2016istanbulsummit.org/oicpress/ üzerinden yapılmalıdır. Canlı yayın araçlarının bölgeye giriş ve çıkış tarih ve saatleri daha sonra e-posta ile bildirilecektir.

4.EVSAHİBİ YAYIN KURULUŞLARI

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), İİT İstanbul Zirvesi’nin evsahibi yayın kuruluşu olarak aşağıdaki hizmetleri sağlayacaktır:

Toplantının basına açık bölümlerinin CANLI sinyalinin üretimi,

TÜRKSAT üzerinden logosuz ve kodsuz CANLI sinyal dağıtımı,
Akredite olmuş medya mensuplarına basına açık bölümler ve aile fotoğrafı kayıtlarına ait FTP dosyalarına erişim imkânı sunulması. 

 Anadolu Ajansı (AA), İİT İstanbul Zirvesi’nin fotoğraf ajansı olarak aşağıdaki hizmetleri sağlayacaktır:

Toplantının basına açık bölümlerinin fotoğraflanması,

Fotoğraflara logosuz olarak Flickr hesabı üzerinden (https://www.flickr.com/) şifresiz erişim imkânı sağlanması.

Akreditasyon formlarında bulunan tüm alanların doldurulması ve belgelerin düzgün şekilde yüklenmesi zorunludur. Aksi takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır. Akreditasyonu yapılmayan canlı yayın araçlarının UMM yakınında tahsis edilen park alanına girmelerine izin verilmeyecektir. 1 Nisan 2016 saat 17.00’ye kadar tamamlanmamış başvurular ve talepler işleme alınmayacaktır.

Akreditasyon kartlarının temin edilebileceği tarih ve yer konusuna ilişkin daha sonra e-posta yoluyla ve https://oic2016istanbulsummit.org/ internet sitesinden bilgilendirmede bulunulacaktır.

Sorularınızı ve bilgi taleplerinizi press@oic2016istanbulsummit.org adresine iletebilirsiniz.

18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ TÖRENLERİNE KATILACAK MEDYA MENSUPLARINA DUYURU

 

Kartların Dağıtımı:

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 101. Yıl Dönümü Törenlerini izlemek için akreditasyon yaptıran ve başvuruları onaylanan medya mensuplarının akreditasyon kartları 16 Mart 2016 tarihinde 13.30 – 18.00 saaatleri arasında Kemalpaşa Mahallesi Dibek Sokak No:17/1 adresinde bulunan Çanakkale İl Müdürlüğümüz hizmet mekânında dağıtılmaya başlanacaktır. İl Müdürlüğümüzdeki akreditasyon kartı dağıtımı 17 Mart 2015 tarihinde mesai saati içerisinde de (8.00 – 17.00) devam edecektir. Tören günü (18 Mart 2016) akreditasyon kartını almak isteyen gazetecilerin kartları ise 09.30 – 11.30 saatleri arasında  Eceabat iskelesinde kurulacak olan basın masasında dağıtılacaktır.

Ulaşım:

Törenlerin hem 18 Mart Stadyumu hem de Şehitler Abidesi bölümünü izlemek isteyen basın mensupları saat 11.00’de stadyum civarından otobüslere alınarak saat 11.15’te Çanakkale iskelesinden Eceabat’a hareket ettirilecektir. Sadece Şehitler Abidesi’ndeki törenleri izlemek isteyen basın mensupları için ise Eceabat iskelesinden saat 11.30’da araçlar hareket ettirilecektir. Şehitler Abidesi’ndeki tören alanına gidişler sadece Genel Müdürlüğümüz tarafından koordine edilen araçlarla yapılacaktır. Bu araçların haricinde akredite edilen canlı yayın araçları hariç alana başka araç alınmayacaktır. Törenlere katılan basın mensupları için hazırlatılan kumanyalar araçlarda dağıtılacaktır.

Medya mensuplarına saygıyla duyurulur.

 

İrtibat Telefonları:

Ali GÜZEL                0 542 446 59 11

Doğan SAVAŞ          0 532 658 35 39

Selahi SEVİM           0 542 264 31 63

Serkan ÖKTEN         0 532 598 99 34

 

18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ TÖRENLERİ PROGRAMI

(18 Mart 2016)

 

CUMHURİYET MEYDANI

08.30  Çelenk Sunma Töreni

 

18 MART STADYUMU

09:25-09:30   Davetlilerin Görev Yerlerini Almaları

09:30-09:40  Altın Madalyanın Vali-Garnizon Komutanı ve Belediye  Başkanı Tarafından Bayrağa Takılışı

09:40-09:45   Saygı Durulu, İstiklal Marşı ve Bayrağın Göndere Çekilişi

09:45-10:30   Protokol Konuşmaları

10:30-10:40   Şiir Okunması

10:40-11:00   Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü Gösterisi

11:00-11:20   Resmi Geçit Töreni

 

ŞEHİTLER ABİDESİ

14:30 Davetlilerin Yerlerini Almaları

Tören Programının Okunması

Çelenklerin Sunulması

Saygı Duruşu, Saygı Atışı, İstiklal Marşının Okunması

Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşmanın Yapılması

Türkiye Cumhuriyeti Adına Konuşma

Şehitlik Defterinin İmzalanması

Protokolün Deniz Tarafındaki Seyir Alanına İntikal

Denizde Gemi Geçişi Sırasında “Türk Yıldızları” Gösterisi

Sembolik Şehitlikte Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve “Çanakkale Şehitlerine” Temalı Hüsn-ü Hat Sergisi (Eşzamanlı Olarak Gerçek Şehitliklerde Kur’an-ı Kerim ve Dua Okunması)

16:20 Törenin Sona Ermesi

TÜRKİYE’DE YERLEŞİK ULUSLARARASI BASIN MENSUPLARININ DİKKATİNE

 

TÜRKİYE-YUNANİSTAN

4. YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANTISI

(08 Mart 2016, İzmir)

 

GENEL BİLGİ

Türkiye-Yunanistan 4. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Toplantısı 08 Mart 2016 tarihinde saat 11.00’den itibaren İzmir Başbakanlık Ofisi’nde düzenlenecektir.

 

 AKREDİTASYON

Söz konusu toplantıyı izlemek isteyen ülkemizde yerleşik uluslararası basın mensuplarının, basın kartlarının fotokopisi (basın kartı olmayanlar ise bağlı bulundukları kurumlarından alacakları görevlendirme yazıları ve nüfus cüzdanı fotokopileri) ve bir fotoğraf (jpeg formatında) ile 05 Mart 2016 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar

 

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

İzmir İl Müdürlüğü,

Atatürk Cad. No:128

Pasaport-İZMİR

 

Tel : 0(232) 441 11 00 (tbx)

E-posta : izmir@byegm.gov.tr 

adresine e-posta ile başvurmaları gerekmektedir.

 

Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

AKREDİTASYON KARTLARI

Akreditasyon kartları, İzmir Başbakanlık Ofisi (Cumhuriyet Bul. No: 3 35250, İzmir) önünde kurulacak Basın Akreditasyon Çadırı’ndan 08 Mart 2016 Salı günü saat 09.00’dan itibaren şahsen temin edilebilecektir.

 

Saygıyla duyurulur.

GENEL BİLGİ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri 18 Mart 2016 tarihinde Çanakkale’de tertiplenecektir. Tören programı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.

 AKREDİTASYON

Söz konusu törenleri takip etmek isteyen basın mensupları için akreditasyon uygulanacaktır. Bu itibarla;  etkinlikleri takip etmek isteyen basın mensuplarının; 9 Mart 2016 Çarşamba günü saat 18.00’a kadar http://akreditasyon.byegm.gov.tr internet adresi üzerinden, talep edilen belgeleri de sisteme yükleyerek akreditasyon başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

a)Yerli Basın Mensupları 

Basın kartı olmayan gazetecilerin görevli oldukları kurumdan temin edecekleri görevlendirme yazılarını (antetli, yetkili kişi imzalı ve kaşeli) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Basın kartı taşıyan gazetecilerden herhangi bir belge istenmemektedir. (Sürekli Basın Kartı ve Serbest Basın Kartı Sahiplerinin ise hangi kurum adına etkinlikleri takip edeceklerini başvuru sayfasında yer alan “Açıklamalar” alanına yazmaları ve kurumlarından alacakları görevlendirme yazılarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)

b)Ülkemizde Yerleşik Uluslararası Basın Mensupları

Sisteme herhangi bir belge yüklemeyecek, daimi akreditasyon başvurusunda kullandıkları e-posta adresleri ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayacaklardır.

Daimi akreditasyon başvurularında kullandıkları e-posta adresinden farklı bir e-posta adresi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. E-posta adresini hatırlamayan basın mensupları daimiakreditasyon@byegm.gov.tr e-posta adresinden bilgi alabileceklerdir.

c)Yurtdışından Gelecek Uluslararası Basın Mensupları

Bağlı bulundukları kurumlarından alacakları görevlendirme yazısı (antetli, yetkili kişi imzalı ve kaşeli) ve pasaport fotokopisini sisteme yükleyerek akreditasyon başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Daha önce sistem üzerinden herhangi bir başvuru yapılmışsa önceki başvuruda kullanılan e-posta adresinden farklı bir e-posta adresi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.AKREDİTASYON YÖNTEMİ

a.http://akreditasyon.byegm.gov.tr adresine giriş yapınız.

b.İlk defa giriş yapıyor iseniz "Kayıt Ol" butonu üzerinden e-posta adresiniz ve belirleyeceğiniz şifre ile kayıt yaptırınız.

c.Kayıt işleminin ardından, e-posta adresinize gönderilen aktivasyon linkine tıklayarak kayıt işlemini tamamlayınız.

d.E-posta adresiniz ve belirlediğiniz şifre ile sisteme tekrar giriş yapınız.

e.Giriş işleminin ardından açılan sayfaya kimlik bilgilerinizi giriniz ve ardından fotoğrafınızı yükleyiniz. (Girdiğiniz bilgiler; yerli gazeteciler için “Nüfus Cüzdanı”, uluslararası gazeteciler için ise “Pasaport” ile aynı olmalıdır.)

f.Açılan sayfada “Başvurunuzu Seçiniz” alanında yer alan “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri (2016)” toplantı adını tıklayınız.

g.Basın kartı sahibi olan yerli ve uluslararası gazetecilerin kurum, görev ve iletişim bilgileri otomatik olarak sisteme yüklenecektir. Başvuru sahipleri sayfanın sağ alt köşesinde yer alan “Gönder” butonuna tıklayarak başvurularını tamamlayacaklardır.

h.Basın kartı sahibi olmayan yerli ve uluslararası gazeteciler, istenen bilgileri sisteme girip yukarıda belirtilen belgeleri sisteme yüklemek suretiyle  sayfanın sağ alt köşesinde yer alan “Gönder” butonuna tıklayarak başvurularını tamamlayacaklardır.

i.Başvurusunu başarıyla tamamlayan medya mensuplarına  “Başvurunuz sisteme kaydedilmiştir” bilgisini içeren e-posta gönderilmektedir. (Böyle bir e-posta almamışsanız tekrar başvuru yapınız)

j.Başvurusu uygun görülen medya mensuplarına “Başvurunuz onaylanmıştır” bilgisini içeren e-posta gönderilecektir.

k.Başvuruda kullandığınız e-posta adresi ve şifrenizi unutmayınız. Daha sonra yapacağınız akreditasyon başvurularında da bu bilgileri kullanmanız gerekmektedir.

4.NAKLEN YAYIN / UPLİNK ARAÇLARI

Tören alanına girecek naklen yayın araçları için de akreditasyon yaptırılması gerekmektedir. Her bir medya kuruluşu adına sadece bir kişinin araç akreditasyonu bilgilerini doldurması yeterlidir, kurumunuz adına 1’den fazla naklen yayın aracı tören alanına girecek ise kişisel başvuru sayfanızın araç akreditasyonu kısmında yer alan “Araç Ekle” butonuna basarak tören alanında görev yapacak tüm araçlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz. Araç akreditasyonu sadece naklen yayın araçları için yapılmakta olup şahsi araçlar için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Akreditasyon kartı olmayan görevli uplink ve teknik donanım araçlarının tören alanlarına girişine izin verilmeyecek ve akredite olmayan basın mensupları basının faydalandığı kolaylık ve basın organizasyonlarından yararlanamayacaklardır.                

Saygıyla duyurulur.

Bilgi için:

Yerli Basın Mensupları

İrtibat Tel: 0 (312) 583 6233

İrtibat e-Posta: ramazan.akzeybek@byegm.gov.tr

İrtibat Kişisi: Ramazan AKZEYBEK

2.Ülkemizde Yerleşik Uluslararası Basın Mensupları

İrtibat Tel: 0 (312) 583 6220

İrtibat e-Posta: ilginsu.catalkaya@byegm.gov.tr

İrtibat Kişisi: Ilgın Su ÇATALKAYA

3.Yurtdışından Gelecek Uluslararası Basın Mensupları

İrtibat Tel: 0 (312) 583 6258

İrtibat e-Posta: alper.akgun@byegm.gov.tr

İrtibat Kişisi: Alper AKGÜN

Rusya Federasyonu (RF), 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren RF'ye seyahat edecek umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza vize uygulamaya başlamıştır.

RF'ye görevli olarak seyahat ederek anılan ülkede çekim yapmayı planlayan basın mensuplarımızın, gidecekleri tarihten belirli bir süre önce (en az 2-3 hafta) Rus Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarına başvurarak gidiş amaçlarına uygun şekilde vize ("Basın Meşruhatlı Vize") almaları önem arz etmektedir.

Daha önceki tecrübeler ışığında, basın mensuplarımızın turistik amaçlı vize alarak Rusya Federasyonu sınırları içinde görevlerini ifa etmelerinin ise, Rus makamlarınca birtakım kanuni yaptırımların uygulanmasına sebebiyet vermesi ihtimali yüksektir.

 Vize alımında yukarıda kayıtlı bilgilere azami şekilde uyulması hususu tüm basın mensuplarımıza saygıyla duyurulur.

BASIN DUYURUSU

  NÜKLEER GÜVENLİK ZİRVESİ

 

    (31 Mart-1 Nisan 2016, Vaşington)

 

Nükleer Güvenlik Zirvesi 31 Mart-1 Nisan 2016 tarihlerinde Vaşington’da düzenlenecektir.

Zirve’yi takip etmek isteyen basın mensuplarının, akreditasyon başvurularını https://nss2016.iglobalreg.com/public/apply/media internet adresi üzerinden 3 Mart 2016 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerine yönelik 11 Şubat 2016 günü silahlı saldırıda bulunulmuştur.

Söz konusu gazeteleri hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyor, Yeni Şafak ve Yeni Akit ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) 14. Bakanlar Toplantısı 9-10 Mart 2016 tarihleri arasında Bangkok`ta, Siam Kempinski Oteli`nde düzenlenecektir.

Söz konusu etkinliği takip etmek isteyen basın mensuplarının 20 Şubat 2016 tarihine kadar (www.registeracd2016.com) adresinden akreditasyon işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

Toplantı hakkında ayrıntılı bilgiye internet adresinden (www.registeracd2016.com) ulaşılabilir.

Saygıyla duyurulur.

1.GENEL BİLGİ

2012 yılında başlatılan, Somali’de barış ve devletin inşası yolunda yapılacak uluslararası yardımların koordine edilerek etkinliklerinin artırılmasını ve yardımların Somalililer tarafından yeterince sahiplenilmesini hedefleyen “Somali için Yeni Düzen” sürecinin en üst düzeyli karar alma mekanizması olan Somali Yüksek Düzeyli Ortaklık Forumu 6. Toplantısı, 23-24 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul Conrad Otel’de gerçekleştirilecektir.

Toplantıya, 51 ülke ile 12 uluslararası ve bölgesel kuruluştan katılım sağlanması beklenmektedir.

Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilecek söz konusu toplantının eşbaşkanlıklarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Somali Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Şeyh MAHMUD ve BM Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Jan ELIASSON’un yapması planlanmaktadır.

2.AKREDİTASYON İŞLEMLERİ

Anılan etkinliği takip etmek isteyen yerli, yerleşik uluslararası ve uluslararası medya mensuplarının basın akreditasyon başvurusunda bulunması gerekmektedir. Bu bağlamda, 

a)Yerli Basın Mensupları

Yerli basın mensuplarının sistemimiz üzerinden online akreditasyon başvurusunda bulunması gerekmektedir.

b)Ülkemizde Yerleşik Uluslararası Basın Mensupları

Yerleşik uluslararası basın mensuplarının sistemimiz üzerinden online akreditasyon başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Ülkemizde yerleşik uluslararası basın mensupları, başvuru esnasında sisteme herhangi bir belge yüklemeyecek, daimi akreditasyon başvurusunda kullandıkları e-posta adresleri ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak “Başvurunuzu Seçiniz” menüsü altında yer alan takip etmek istedikleri etkinlik ismini seçecekler ve istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Daimi akreditasyon başvurularında kullandıkları e-posta adresinden farklı bir e-posta adresi

ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. E-posta adresini hatırlamayan basın

mensupları daimiakreditasyon@byegm.gov.tr e-posta adresinden bilgi alabileceklerdir.

c)Yurtdışından Gelecek Uluslararası Basın Mensupları

Uluslararası basın mensuplarının sistemimiz üzerinden online akreditasyon başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Yurtdışından gelecek uluslararası basın mensuplarının bağlı bulundukları kurumlarından alacakları görevlendirme yazısı (antetli, yetkili kişi imzalı ve kaşeli) ve pasaport fotokopisini sisteme yükleyerek akreditasyon başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Akreditasyon başvurularının en geç 18 Şubat 2016 Perşembe günü saat 17:00’a kadar http://akreditasyon.byegm.gov.tr  adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

3.AKREDİTASYON YÖNTEMİ

http://akreditasyon.byegm.gov.tr adresine giriş yapınız.
İlk defa giriş yapıyor iseniz "Kayıt ol" butonu üzerinden e-posta adresiniz ve belirleyeceğiniz şifre ile kayıt yaptırınız.
Kayıt işleminin ardından, e-posta adresinize gönderilen aktivasyon linkine tıklayarak kayıt işlemini tamamlayınız.
E-posta adresiniz ve belirlediğiniz şifre ile sisteme tekrar giriş yapınız.
Giriş işleminin ardından açılan sayfaya kimlik bilgilerinizi giriniz ve ardından fotoğrafınızı yükleyiniz. (Girdiğiniz bilgiler; yerli gazeteciler için “nüfus cüzdanı”, uluslararası gazeteciler için ise “pasaport” ile aynı olmalıdır.)
Açılan sayfada yer alan “Başvurunuzu Seçiniz” alanında “Somali Yüksek Düzeyli Ortaklık Forumu 6. Toplantısı” etkinlik adını tıklayınız.
Basın kartı sahibi olan yerli ve uluslararası gazetecilerin kurum, görev ve iletişim bilgileri otomatik olarak sisteme yüklenecektir. Başvuru sahipleri sayfanın sağ alt köşesinde yer alan “Gönder” butonuna tıklayarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Basın kartı sahibi olmayan yerli ve uluslararası gazeteciler, istenen bilgileri sisteme girip yukarıda belirtilen belgeleri sisteme yüklemek suretiyle sayfanın sağ alt köşesinde yer alan “Gönder” butonuna tıklayarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Başvurusunu başarıyla tamamlayan medya mensuplarına  “Başvurunuz sisteme kaydedilmiştir” bilgisini içeren e-posta gönderilmektedir. (Böyle bir e-posta almamışsanız tekrar başvuru yapınız.)
Başvuruda kullandığınız e-posta adresi ve şifrenizi unutmayınız. Daha sonra yapacağınız akreditasyon başvurularında da bu bilgileri kullanmanız gerekmektedir.

 

          BİLGİ İÇİN

      Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

      İstanbul İl Müdürlüğü

      Salı Pazarı Meclis-i Mebusan Cad. No. 23

      Dursun Han, K: 5 Beyoğlu-İSTANBUL       

      Tel            : +90 212 512 58 72 – Dahili: 132, 133, 134,

                         +90 212 512 20 13 – Dahili: 132, 133, 134

      Faks          : +90 212 512 89 46, +90 212 513 96 33

      E-posta     :  istanbul.enf@byegm.gov.tr

 

 

     Başvuru sahipleri akreditasyon kartlarını, 22-23 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul Conrad Otel’de kurulacak basın masasından temin edebileceklerdir.

 

    Saygıyla duyurulur.

Bilindiği üzere, Genel Müdürlüğümüzce 2010 yılından bu yana basın kartı sahibi basın mensuplarının yurtdışı görevlerinde kolaylık sağlanması amacıyla yurtdışı görev onayı düzenlenmektedir. Basın mensupları bu görev onaylarına istinaden hizmet pasaportu alarak yurtdışına gidebilmekte, hizmet pasaportu sahiplerine sağlanan kolaylıklardan faydalanabilmektedirler.

Bu bağlamda, basın mensuplarının bahse konu hizmete başvuru ve onay süreçlerinin hızlandırılması amacıyla, Genel Müdürlüğümüzce, Basın Mensubu Hizmet Pasaportu Başvuru Sistemi tasarlanarak kullanıma açılmıştır. 05/02/2016 tarihinden itibaren basın mensuplarınca yapılacak tüm yurtdışı görev onayı talepleri mezkur sistem üzerinden alınacak, fiziki ortamda yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Söz konusu sisteme giriş için kart yenileme başvurusu esnasında edinilen şifreler kullanılacaktır. Ayrıca, unutulan şifrenin tekrar temini veya yeni kayıt da mümkündür.

Basın Mensubu Hizmet Pasaportu Başvuru Sistemi aracılığıyla yapılacak hizmet damgalı pasaport başvurularında; basın mensuplarından, pasaport için uygun fotoğraf, kurumlarınca/ilgili kurumlarca düzenlenecek görevlendirme yazısı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve basın kartı fotokopisini sisteme yüklemeleri, seyahat sebebi ve gidecekleri ülke ile gidiş dönüş tarihlerini belirtmeleri gerekmektedir. Davet mektubu ile yurtdışına davet edilen basın mensuplarının söz konusu davet mektubunu da görevlendirme yazısı ile ilgili bölümü ikinci bir evrak olarak yüklemeleri gerekmektedir. Halihazırda geçerli pasaportu olan basın mensuplarından ise bu belgelere ek olarak pasaportlarının kimlik bilgilerinin olduğu sayfasının taranarak sisteme yüklemeleri istenecektir. Bu belgeler ve bilgiler eklendikten sonra açılan ekranda dilekçe, taahhütname ve pasaport talep formunun onaylanmasına ilişkin kutucuklar onaylandıktan sonra “belgeleri onayla” butonuna basılmasıyla başvuru Genel Müdürlüğümüze ulaşacaktır.

Genel Müdürlüğümüzce yapılacak değerlendirmeden sonra, yurtdışı görev onayları düzenlenerek basın mensubuna gönderilecektir.

Hizmet Damgalı Pasaport Başvurusu için: http://pasaport.byegm.gov.tr/

Bilgi için Tel: (312) 583 61 66 – 583 60 00/5949; e-Posta: pasaport@byegm.gov.tr

Saygıyla duyurulur.

Dag Hammarskjöld Gazetecilik Fonu tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da, Afrika, Asya, Latin Amerika ve Karayipler’den 25-35 yaş arası genç medya mensuplarına yönelik olarak eylül ayı başından kasım ayı sonuna dek sürecek üç aylık bir Burs Programı başlatılmıştır.

Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 71. Oturumu’nu yerinde takip ederek uluslararası ilişkiler üzerine meslekî çalışmalar yürütmek üzere New York’a gitmek isteyen medya mensuplarının, Dag Hammarskjöld Gazetecilik Fonu’nun web sitesi http://unjournalismfellowship.org/fellowships-header/applicationprocedure üzerinden en geç 18 Mart 2016 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

Genel Müdürlüğümüz tarafından genel kart değişimine yönelik olarak 8 Kasım 2015-15 Ocak 2016 tarihleri arasında “Basın Kartları Yenileme Başvuruları” alınmıştır. Başvuruda bulunanların basın kartları gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, kart sahiplerine İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla eski basın kartlarının iade edilmesi koşuluyla teslim edilecektir.

Basın kartı başvurusunda bulunmayanlardan bilgilerinde değişiklik olanlar Genel Müdürlüğümüz internet sitesi üzerinden “Kart Bilgilerinde Değişiklik Başvurusu” yapması, bilgilerinde herhangi bir değişiklik olmayan basın mensuplarının ise “Yıpranmış Kart Başvurusu” yapmak suretiyle kartlarını yenilemeleri gerekmektedir. İlgili formlar doldurulduktan sonra basın kartı başvuru beyannamesinin çıktısı alınarak çalışılan basın yayın kuruluşunca onaylandıktan sonra bağlı olunan İl Müdürlüğümüze teslim edilmelidir.

İrtibat telefon numarası:  0 (312) 583 61 60

İrtibat e-posta adresi: basinkarti@byegm.gov.tr

Saygıyla duyurulur.

BASIN DUYURUSU

 

26. AFRİKA BİRLİĞİ DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ

(30-31 OCAK 2016, ADDİS ABABA)

 

            26. Afrika Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 30-31 Ocak 2016 tarihlerinde Addis Ababa’da düzenlenecektir. Zirveyi takip etmek isteyen basın mensuplarının Ek-1 ve Ek-2’de yer alan akreditasyon ve basın ekipman formlarını doldurarak T.C. Dışişleri Bakanlığına (enfd@mfa.gov.tr) iletmeleri gerekmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.

Genel Müdürlüğümüz Merkez Binasında 8 Ocak 2016 tarihinde devir teslim töreni yapıldı. Törende Dr. Cemalettin Haşimi, Genel Müdürlük görevini Başbakan Başmüşaviri Ahmet Göktürk İnan’a devretti. Devir teslim törenine Genel Müdür Yardımcılarımızın yanı sıra Daire Başkanlarımız da katıldı.  

Genel Müdürlüğümüz tarafından genel kart değişimine yönelik olarak 8 Kasım-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Basın Kartları Yenileme Başvuruları alınmasına karar verilmiş ve bu husus 5 Kasım 2015 tarihinde internet sitemizden basın mensuplarına duyurulmuştur. Ancak görülen lüzum üzerine Basın Kartları Yenileme Başvuruları 15 Ocak 2016 tarihine kadar uzatılmış olup başvuruda bulunacakların izleyecekleri yöntem 5 Kasım 2015 tarihinde (www.byegm.gov.tr/turkce/duyurular) gösterilmiştir. Öngörülen süre içerisinde kart yenileme başvurusunda bulunmayanların mevcut kartları 1 Mayıs 2016 tarihinden itibaren geçersiz olacaktır.

İrtibat telefon numarası:  (312) 583 61 60

İrtibat e-posta adresi: basinkarti@byegm.gov.tr

Saygıyla duyurulur.

Duayen Gazeteci Hasan Karakaya'nın hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Gazetecilik mesleğine yıllarca emek vermiş Karakaya'yı saygıyla anıyor, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyoruz.

16 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen Basın Kartı Komisyonu kararları açıklandı. Aşağıdaki linkten kişi bazında sorgulanabilir.

İlgililere duyurulur.

http://basinkartlari.byegm.gov.tr/BK/Pages/Basvuru/KomisyonSonuclari.aspx

BASIN DUYURUSU

LİBYA KONULU DIŞİŞLERİ  BAKANLARI TOPLANTISI

(13 Aralık 2015, Roma)

Libya konulu Dışişleri Bakanları toplantısı 13 Aralık 2015 tarihinde Roma’da düzenlenecektir.

Söz konusu toplantıyı takip etmek isteyen basın mensuplarının, 12 Aralık 2015 Cumartesi günü saat 13:00’e kadar (İtalya yerel saati) http://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/areagiornalisti/notestampa/2015/12/nata-di-servizio-per-i-redattori_134.html internet sayfasında yer alan basın duyurusu çerçevesinde akreditasyon başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

Türk Spor Basınının duayen isimlerinden Necati Bilgiç’in hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Gazetecilik mesleğine yıllarca emek vermiş Bilgiç'i saygıyla anıyor, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyoruz.
 

Basın Kartı Komisyonu Toplantısı 16 Aralık 2015 tarihinde Ankara’da Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacaktır. Toplantıda; ilk kez basın kartı alacak basın mensupları ile sürekli basın kartı alacak basın mensuplarının müracaatları Basın Kartı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde görüşülerek karara bağlanacaktır. Basın Kartı Komisyonu toplantısında 11 Aralık 2015 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen başvurular görüşülüp karara bağlanacaktır.

Bu bağlamda; başvuruları Komisyona intikal ettirilecek başvuru sahiplerinin aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir:

 • Mesleki çalışma göndermesi gereken başvuru sahipleri, Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.byegm.gov.tr) yer alan “Basın Kartı” bölümüne girerek Mesleki Çalışma Gönder kısmından mesleki çalışmalarını sisteme yüklemelidirler.
 • Sürekli basın kartı başvurusunda bulunanlardan mesleki çalışma niteliğinde olmayan bir belge ile durumlarını tevsik etmek isteyenlerin söz konusu belgeleri basılı ortamda il müdürlüklerimiz aracılığıyla Genel Müdürlüğümüze intikal ettirmeleri gerekmektedir.
 • Başvuru sahiplerinin çalıştıkları gazete/dergi örneklerinin “pdf” olarak Komisyon görüşüne sunulması öngörüldüğünden yayınların “Devlet Enformasyon Sistemi”ne yüklenmesi hususunda gereken özenin gösterilmesi gerekmektedir.
 • Konuyla ilgili soru ve sorunların Basın Kartı Destek Hattı: (312) 583 61 60 ve basinkarti@byegm.gov.tr elektronik posta adresi aracılığıyla iletilmesi halinde daha hızlı çözümler sunulabilmesi mümkün olacaktır.

Bilindiği gibi, ülkemizde yerleşik uluslararası basın mensuplarının süreli basın kartları her yılın başında, o yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere yenilenmektedir. Bu bağlamda, 2016 yılı akreditasyonları için uluslararası basın mensuplarının Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Başvuruları uygun görülen basın mensuplarına yıllık basın kartı düzenlenebilir.

Başvurular sadece online olarak yapılabilir. Daha önce başvuruda bulunan basın mensuplarının başvurularında kullandıkları e-posta adresini ve belirlediği şifresini kullanmaları gerekmektedir. Farklı bir e-posta adresi ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruda kullandıkları e-posta adresini hatırlamayan basın mensupları, aşağıda yer alan irtibat bilgilerinden bize ulaşarak e-posta adresini öğrenebilir. E-posta adresini hatırladığı halde şifresini unutanlar ise http://akreditasyon.byegm.gov.tr internet adresinden "Şifremi Unuttum (Forgot Password)" linkini tıklayarak yeniden şifre belirleyebilir.
 

**Akreditasyonunu yenilemek isteyen uluslararası basın mensupları aşağıdaki belgeleri sistem üzerinden yükleyerek başvurularını online yapabilirler:

1. Pasaportun kimlik ve vize sayfalarının fotokopileri (Türkiye’ye son giriş tarihini gösteren sayfa dahil)

2.Çalıştığı medya kuruluşu tarafından verilecek Türkiye'de gazeteci olarak görevlendirildiğini ve hizmet-ücret ilişkisini belirten yazı

3. Medya kuruluşunun faaliyet gösterdiği ülkenin Türkiye'deki Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan sağlanacak takdim mektubu

4. Vesikalık fotoğraf (Basın kartınızda bu fotoğraf kullanılacaktır)

5. İkamet tezkeresi

6. Mesleki çalışmalara ilişkin örnekler (En az 3 farklı haber örneği)


**İlk defa akredite olmak isteyen uluslararası basın mensupları aşağıdaki belgeleri sistem üzerinden yükleyerek başvurularını online yapabilirler:

1. Türkiye'ye sürekli görevle atanan uluslararası basın mensuplarının ülkelerindeki T.C. Büyükelçilikleri ya da Başkonsolosluklarından alacakları “gazeteci” veya “basın mensubu” vizesi

2. Pasaportun kimlik ve vize sayfalarının fotokopileri (Türkiye’ye son giriş tarihini gösteren sayfa dahil)

3. Çalıştığı medya kuruluşu tarafından verilecek Türkiye'de gazeteci olarak görevlendirildiğini ve hizmet-ücret ilişkisini belirten yazı

4. Medya kuruluşunun faaliyet gösterdiği ülkenin Türkiye'deki Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan sağlanacak takdim mektubu

5. Vesikalık fotoğraf (Basın kartınızda bu fotoğraf kullanılacaktır.)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 122 Balgat/ANKARA

Tel: 0(312) 583 62 50 – 0 (312) 583 62 47

E-Posta: daimiakreditasyon@byegm.gov.tr

İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Meclis-i Mebusan Cad. No. 23 Dursun Han, Kat: 5 Salı Pazarı - Beyoğlu/İSTANBUL

Tel: 0(212) 512 2013  Dahili: 132, 133, 135 veya 136

E-Posta: istanbuldaimi@byegm.gov.tr


 
Saygıyla duyurulur.

Duayen gazeteci Hasan Pulur’un hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Gazetecilik mesleğine yıllarca emek vermiş Pulur'u saygıyla anıyor, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyoruz.

18-19 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Basın Kartı Komisyonu kararları açıklandı. Aşağıdaki linkten kişi bazında sorgulanabilir.

İlgililere duyurulur.

http://basinkartlari.byegm.gov.tr/BK/Pages/Basvuru/KomisyonSonuclari.aspx

Gazeteci Leyla Umar’ın hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Gazetecilik mesleğine yıllarca emek vermiş Umar'ı saygıyla anıyor, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyoruz.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) EKONOMİK VE TİCARİ  İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ’NİN (İSEDAK) 31. TOPLANTISI

 (23-26 Kasım 2015, İstanbul)

1. GENEL BİLGİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanı bulundukları İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 31. Toplantısı 23-26 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir.

İSEDAK  31. Toplantısına İİT üyesi ülkeler, gözlemci ülkeler, İİT Genel Sekreterliği ve ilgili İİT kuruluşları ile diğer bazı uluslararası kuruluşlar davet edilmiştir. Davet edilen ülkelerin söz konusu toplantıya Bakan düzeyindeki heyetlerle katılmaları beklenmektedir.

 

2. AKREDİTASYON

Söz konusu İSEDAK Toplantısını izlemek isteyen;

a)   Yerli Basın Mensuplarının Ek’teki Akreditasyon Başvuru Formunu (www.byegm.gov.tr adresinden ulaşılabilir) doldurarak, Basın Kartlarının fotokopisi (Basın Kartı olmayanlar ise bağlı bulundukları kurumlarından alacakları görevlendirme yazıları ve nüfus cüzdanı fotokopileri) ile,

b)   Ülkemizde Yerleşik Uluslararası Basın Mensuplarının Ek’teki Akreditasyon Başvuru Formunu (www.byegm.gov.tr adresinden ulaşılabilir) doldurarak,  Basın Kartlarının fotokopisi ile en geç 20 Kasım 2015 Cuma günü saat 16.00’ya kadar,

Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,

İstanbul İl Müdürlüğü,

Salı Pazarı Meclis-i Mebusan Cad. No.23 Dursun Han K:5 Beyoğlu/İstanbul

Tel:   0 (212) 512 58 72

E.posta: istanbul.enf@byegm.gov.tr  adresine şahsen veya e-posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Eksik belgeli başvurular herhangi bir uyarıda bulunulmaksızın işleme konulmayacaktır.

 

3. AKREDİTASYON KARTLARI

Söz konusu toplantıyı izleyecek yerli ve uluslararası basın mensuplarının mesleki çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla, 22 Kasım 2015 tarihinden itibaren İstanbul Kongre Merkezinde bir basın merkezi kurulacaktır.

Başvuru sahipleri akreditasyon kartlarını 22 Kasım 2015 tarihinde İstanbul Kongre Merkezinde kurulacak olan basın masasından resimli kimlik kartlarını ibraz etmek koşuluyla şahsen alabileceklerdir.

Saygıyla duyurulur.

Akreditasyon Formu

Basın Kartı Komisyonu Toplantısı 18 Kasım 2015 tarihinde, ikincisi ise 19 Kasım 2015 tarihinde Ankara’da Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacaktır. Toplantılarda; ilk kez basın kartı alacak basın mensupları ile sürekli basın kartı alacak basın mensuplarının müracaatları Basın Kartı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde görüşülerek karara bağlanacaktır. Basın Kartı Komisyonu toplantılarında 12 Kasım 2015 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen başvurular görüşülüp karara bağlanacaktır.

Bu bağlamda; başvuruları Komisyona intikal ettirilecek başvuru sahiplerinin aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir:

 • Mesleki çalışma göndermesi gereken başvuru sahipleri, Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.byegm.gov.tr) yer alan “Basın Kartı” bölümüne girerek Mesleki Çalışma Gönder kısmından mesleki çalışmalarını sisteme yüklemelidirler.
 • Sürekli basın kartı başvurusunda bulunanlardan mesleki çalışma niteliğinde olmayan bir belge ile durumlarını tevsik etmek isteyenlerin söz konusu belgeleri basılı ortamda il müdürlüklerimiz aracılığıyla Genel Müdürlüğümüze intikal ettirmeleri gerekmektedir.
 • Başvuru sahiplerinin çalıştıkları gazete/dergi örneklerinin “pdf” olarak Komisyon görüşüne sunulması öngörüldüğünden yayınların “Devlet Enformasyon Sistemi”ne yüklenmesi hususunda gereken özenin gösterilmesi gerekmektedir.
 • Konuyla ilgili soru ve sorunların Basın Kartı Destek Hattı: (312) 583 61 60 ve basinkarti@byegm.gov.tr elektronik posta adresi aracılığıyla iletilmesi halinde daha hızlı çözümler sunulabilmesi mümkün olacaktır.

Saygıyla duyurulur.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin (BMİDÇS) 21. Taraflar Konferansı (COP21) 30 Kasım 2015 tarihinde Paris’te düzenlenecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın söz konusu Konferansın açılış etkinliğine katılarak hitapta bulunmaları öngörülmektedir.

Ayrıca, Konferansın 7-8 Aralık 2015 tarihlerinde düzenlenecek olan Üst Düzey Bölüm’e Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız başkanlığında bir heyetin katılımı planlanmaktadır.

Söz konusu toplantıları takip etmek isteyen basın mensuplarının, akreditasyon başvurularını https://onlinereg.unfccc.int/ internet adresi üzerinden 9 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar yapmaları gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

25 Ağustos 2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Basın Kartı Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesi uyarınca Genel Müdürlüğümüz tarafından genel kart değişimine karar verilmiştir. Genel kart değişimine yönelik olarak; 08 Kasım – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Basın Kartı Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi çerçevesinde basın kartı yenileme başvuruları alınacak ve başvuruları müteakip yeni kartlar düzenlenmeye başlanacaktır. Mevcut basın kartları ise 01 Mayıs 2016 tarihinden itibaren geçersiz olacaktır. Mevcut basın kartlarının yenilenebilmesi için, basın kartı yenileme başvurularının, halen basın kartı taşımaya devam edenlerden Yönetmelikte belirtilen şartları haiz olanlar tarafından 08 Kasım 2015 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden (yenikart.byegm.gov.tr) elektronik ortamda yapılması gerekmektedir. Başvurunun yapılması için nihai tarih 31 Aralık 2015’tir. Basın kartı yenileme başvurusu için izlenecek yöntem aşağıdaki gibidir:

 1. yenikart.byegm.gov.tr internet sitesinden basın kartı üst başlığı altındaki kart yenileme bölümüne girilir.
 2. “Basın Mensubu Giriş” butonuna tıklanır.
 3. Açılan ekrandan “Kayıt Ol” butonuna tıklanır.
 4. “Kayıt Formu” doldurulur. “Kayıt Ol” denildikten sonra girilen e-posta adresine kullanıcı adı ve şifre gönderilir.
 5. “Basın Mensubu Giriş” ekranına geri dönülür. TC kimlik numarası ve parola ile sisteme giriş yapılır.
 6. “Bilgilerim” sekmesinden kişisel bilgiler ile kart bilgileri kontrol edilir.
 7. “Başvurularım” sekmesinden “Kart Yenilemeye Başvur” butonuna tıklanarak başvuru ekranı açılır.
 8. Sistemde kayıtlı fotoğraf değiştirilmek istenirse yeni fotoğraf yüklenir.
 9. Ağırlıklı olarak çalışılan çalışma alanı seçilerek çalışma alanı bölümü doldurulur. Birden fazla alanda ağırlıklı ve aktif çalışma yapılıyorsa “Genel” seçilir.
 10. “Başvuru Gönder” butonuna tıklanarak başvuru onaylanır.
 11. Başvurunun durumu “Başvuru Durumu” sekmesinden her zaman kontrol edilebilir.

Halen basın şeref kartı, sürekli basın kartı ve serbest basın kartı sahibi olan basın mensuplarının da başvurularını yukarıda belirtilen internet adresinden aynı usulle yapmaları, göreve bağlı basın kartı taşıyan basın mensuplarından durumlarında değişiklik olanların kart yenileme başvurusu yerine kart bilgilerinde değişiklik başvurusu yapmak suretiyle kartlarını yenilemeleri gerekmektedir.

 

İrtibat telefon numarası:  (312) 583 61 60

İrtibat e-posta adresi     :  basinkarti@byegm.gov.tr

Saygıyla duyurulur.