İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) 45. DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI

(04-06 Mayıs 2018, Dakka / Bangladeş)

İİT 45. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, 04-06 Mayıs 2018 tarihleri arasında Bangladeş’in başkenti Dakka’da gerçekleştirilecektir.

Söz konusu toplantıyı izlemek isteyen basın mensuplarının 15 Nisan 2018 tarihine kadar Ek’te yer alan formu doldurarak, vesikalık fotoğrafları ve pasaport fotokopileri ile birlikte    dhakacfm.media@mofa.gov.bd    ve    dirmedia@mofa.gov.bd    e-posta adreslerine iletmeleri gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

Ek