Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yapılacak olan Ankara, İstanbul ve İzmir illeri dışındaki Anadolu gazete sahiplerinin Basın İlan Kurumu Genel Kuruluna katılacak temsilcilerinin seçimine yönelik olarak Ankara 17. İdare Mahkemesinin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi tarafından 07/02/2017 tarihinde verilen kararla kaldırılmıştır. Bu bağlamda; söz konusu seçim, daha önce ilan edilen delege listesi ve gündemle 10 Şubat 2017 Cuma günü, bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamazsa 11 Şubat 2017 Cumartesi günü Çankaya Belediyesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.