Uluslararası medyayı yakından izleyerek, karar alma süreçlerini zamanında ve doğru bilgilerle beslemek; basının gelişimine, ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmak ve bunlara ilişkin iletişim stratejilerini oluşturmak için; bilgi odaklı, gelişime ve değişime açık, yeniliklere öncülük edebilecek, etik değerlerin ve sosyal sorumluluğunun bilincinde, iş sonuçlarına etki eden ve değer katan, gerçekçi, güvenilir, işbirliğine yatkın, farklı kültürlerden insan kaynağına sahip olmak ve bu kaynağın sürekliliği ile gelişimini sağlamak.

 

 

  • Kurum çalışanlarının ortak hedefler etrafında birleştirilmesi,
  • Güçlü bir kurum kültürünün oluşturulması,
  • Kuruma bağlılığın ve çalışan memnuniyetinin devamlılığının sağlanması,
  • Çalışanlarına kendilerini huzurlu hissedecekleri çalışma ve yaşam alanlarının sağlaması,
  • Kendi iç kaynaklarından yararlanan, sorumluluk sahibi, sürekli gelişimi kendisine prensip edinmiş, meraklı, heyecanlı ve vizyoner kişiler oluşturmak maksadıyla sürekli eğitim,
  • Tüm çalışanların optimal performans düzeyine ulaştırılması,
  • Değişen ekonomik, toplumsal ve kurumsal gelişmelere cevap verebilecek bir personel istihdam politikası yürütülmesi,
  • İnsan kaynağını kurumun stratejik amaçlarına hizmet edecek şekilde yeniden değerlendirerek organizasyonun verimliliğinin artırılması.